۱۴ آبان ۱۳۸۷
تسخیر سفارت آمریکا، واقعیت آن روز، نه نیاز امروز

 

امروز انتخابات آمریکاست و دیروز سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود. در سال ۱۳۵۸ وقتی جمعی با نام دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را که لانه جاسوسی نام نهاده بودند تسخیر کردند و اعضاء آن را گروگان گرفتند، در ایران آن روز این کار بی­شک با استقبال همگانی روبه­رو شد. روزنامه­ها و مجلات آن روزها چه آن­هایی که رسمی بود و چه آن­هایی که غیر رسمی و حتی مخفی منتشر می­شد، آن را کار بزرگ و قابل ستایشی معرفی کردند. این که انکار کنیم فضای آن روز جامعه­ی پس از انقلاب ایران، این بود مشکلی را از واقعیت آن روز کم نمی­کند. مخالفان پنهان آن حادثه­یتاریخی هم با آن که به تناسب فضای سیاسی آن روزها امکان نسبی طرح نظریات خود را داشتند، در مخالفت چیزی نگفتند و ننوشتند. شاید این فضا به دلیل روحیه­ی پس از انقلاب و تأثیر عمومی جریان چپ در آن دوران بود ولی به هر دلیل به عنوان یک واقعیت تاریخی نمی­توان گفت که این کار با حمایت مردم و روشنفکران و نویسندگان و شاعران و صاحبان اندیشه و قلم آن روز روبه­رو نشد. هم چنان که این استقبال عمومی آن روز نمی­تواند به این معنا باشد که بعد از گذشت ده­ها سال از آن تاریخ هم چنان جامعه از رویارویی و بحران آفرینی با غرب و آمریکا استقبال می­کند. باید هر واقعه­ای را در ظرف زمانی خودش تحلیل کرد. تحمیل نظریات غیر واقعی هر چند از پشتوانه­ی قدرت برخوردار باشد، نمی­تواند تاریخ را تغییر دهد. استفاده­ی ابزاری از واقعیت­های تاریخی و الزام نسل های بعدی که دیگر خواست­ها و تمایلاتشان عوض شده به پذیرش اعتقادات گذشتگان نیز تأثیر منفی در افکار عمومی نسل جدید دارد.

 

4آقای خاتمی مبانی نظری اصلاحات را تبیین می کند
اطلاعیه حزب اعتماد ملی علیه من و حرفهای آقای کروبی و ماجرای آیت الله منتظری3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.