۰۶ آبان ۱۳۸۷
انتخابیات: میگویند خاتمی نیاید، احمدی نژاد بهتر است

 

عده­ای از مخالفان کاندیداتوری آقای خاتمی و اصلاح­طلبان معتقدند که نظام سیاسی ایران به بن بست رسیده و به هر شکل باید تغییر اساسی و زیربنایی داشته باشد و آمدن خاتمی در حقیقت نجات نظام فعلی است که به اعتقاد آنان امکان ادامه ندارد. در انتخابات ۷۶ هم کسانی همین اعتقاد را داشتند که خاتمی فقط نظام در حال سقوط را نجات داد. سازمان مجاهدین خلق که پشتوانه­ی قدرت دولتی صدام را هم در آن روزها داشت پیشتاز این نظریه بود و به همین دلیل از اولین روز انتخاب خاتمی بیشترین حملات سیاسی و نظامی خود را متوجه او کرد. در این انتخابات نیز کسانی در خارج از کشور و داخل هستند که بر همین باورند و اعتقاد دارند که نظام سیاسی کشور در حال فروپاشی است و تحریم و یا ادامه­ی کار رئیس جمهور فعلی بهترین گزینه برای زودتر سقوط کردن رژیم و یا لااقل فشار بر حاکمیت برای پذیرش تغییرات گسترده ساختاری است و در بسیاری موارد بی­آن­که شجاعت اعلام آن و پای­بندی به لوازم این اعتقاد را داشته باشند، نه تنها با آمدن خاتمی مخالفند بلکه رأی دادن به آقای احمدی نژاد را تشویق می­کنند؛ البته هیچ­وقت هم نگفته­اند که این رژیم چرا و چگونه در حال سقوط است؛ اما در این میان مردمی که باید در همین کشور زندگی کنند و سرنوشتشان تا حدود زیادی به سیاست­های رئیس جمهور آینده بستگی دارد فراموش­شدگان این تحلیل هستند.

 

4پرس تی وی
سرمقاله تایمز ۶۰ سال پیش و یهودیان و اعراب3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.