۱۶ مهر ۱۳۸۷
خوراکی تهیه شد که مگو

 

ماها هر وقت مصاحبه­ای می­کردیم، چیزی می­نوشتیم و در یک دو تا خبرگزاری دنیا انعکاس پیدا می­کرد، فوراً از سوی رسانه­های کیهانی و قدرت­مندان هم­مرام کیهان متهم می­شدیم که برای بیگانه خوراک تهیه کرده­ایم. قبل از این دولت که دادستان تهران خیلی احساس مدعی­العمومی داشت و مرتب افراد سیاسی طرف­دار آن دولت را احضار می­کرد هم معمولاً نشر اکاذیب و تهیه خوراک برای بیگانگان ترجیع بند ادعانامه­هایش بود. ماجرای مدرک جعلی آقای کردان و نامه­ی اعتراف وی، یکی از پربازتاب­ترین عناوین خبری دنیا بود و تیتر اول بسیاری از روزنامه­های مهم دنیا هم قرار گرفت. خوراکی برای همه بیگانگان تهیه شد که مگو. آبرویی هم از ملت و دولت ایران رفت که مپرس. شانس آقای کردان بود که آبروی ملت دیگر ارزشی نداشت و مقامات قضائی و سیاسی از تهیه خوراک برای دشمن دل­خور نبودند.

 

4درباره شرط های آقای خاتمی برای کاندیداتوری
عبدالله نوری، سیاستمداری که نمی خواهد کاندیدای ریاست جمهوری باشد (قسمت اول)3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.