۱۴ مهر ۱۳۸۷
آقای جنتی و آقای امیر احمدی باید هماهنگ تر عمل میکردند

 

در این چند روزه رسانه­های جهان – بر خلاف رسانه­های داخلی – پوشش وسیعی به ایجاد مؤسسه­ی غیر دولتی آقای امیر احمدی دادند که با مجوز اولیه­ی دولت آمریکا و در سکوت مقامات رسمی ایران قرار است در ایران به وجود آید. این مؤسسه آمریکائی است و می­خواهد روابط جدی بین مردم ایران و مردم آمریکا برقرار کند. در یکی از مصاحبه­های آقای امیر احمدی وقتی درباره پرچم بالای این مؤسسه بحث می­شد، ایشان که کیهان همیشه وی را جاسوس و پادوی حقیر آمریکا می­نامید، در نهایت پذیرفت که اگر پرچمی بالای این مؤسسه نصب شود، پرچم آمریکا خواهد بود. طبیعی است اگر هیچ یک خبرهای پشت پرده را هم ندانیم، وقتی مؤسسات غیر دولتی عادی در ایران با مشکلات و تردیدهای جدی حکومت روبه­رو هستند، و رسانه­ها و افرادی حامی دولت نهم که در این مورد همیشه یقه­ها پاره می­کردند، سکوت کرده­اند، نشانه­ی هماهنگ بودن این کار با مسئولان دولتی تلقی گردد. هدف آقای امیر احمدی چنان­که در مصاحبه­هایش می­گفت این است که می­خواهد روابط مردم ایران و مردم آمریکا را سامان دهند و آن را توسعه ببخشند. این در حالی است که آیت الله جنتی حامی جدی و پابه­کار دیگر دولت، در همین هفته در خطبه­های نماز جمعه از آشفته شدن اقتصاد آمریکا اظهار خوشحالی کردند و این را خبر خوبی برای ایرانی­ها که شعار تاریخی تو کز محنت دیگران بی­غمی را در کارنامه­ی ادبی خود دارند، دانستند. به هم ریختگی و بحران اقتصادی آمریکا البته به معنای مشکل مردم آمریکا در آن نظام است و ابراز خوشحالی از چیزی که زندگی مردم آمریکا را سخت کرده است، تحقیر و اهانتی مستقیم به مردم آمریکا است و نه دولت آن کشور؛ و می­توان حدس زد که به راحتی از ذهن مردم آمریکا پاک نخواهد شد که کسانی از رنج معیشتی آنان خوشحالی کنند و چه­قدر به عادی شدن روابط دو ملت آسیب می­زند. این دو کار در یک هفته از سوی دو بخش حامی دولت اثرات منفی فراوانی برای دولت دارد. کاش تصمیم­گیران دولتی یا به آقای امیر احمدی و یا به آقای جنتی قبلاً گوشی را می­دادند که طرفداران دولت هماهنگ­تر عمل نمایند؛ ضمن آن­که برای تقویت روابط ایران و آمریکا راه­های بهتری از آقای امیر احمدی هم می­شد جستجو کرد. این را هم همین جوری بگویم که اساساً دستپاچگی کار خوبی نیست؛ حتی اگر نزدیک انتخابات آمریکا و یا ایران باشد.

 

4ماه های پربرکت قبل از انتخابات
درباره شرط های آقای خاتمی برای کاندیداتوری3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.