۳۰ شهريور ۱۳۸۷
ناطق نوری هیچ اشاره ای به احمدی نژاد نکرد!

 

 

کلمه ی طبق سنت سنواتی رسمی بود که معمولا روی اعلامیه های روضه خوانی وقتی هر ساله قرار بود در یک وقت ثابت جلساتی برگزار شود، می نوشتند. اگر منبری هم ثابت بود که طبق سنت سنواتی اش غلیظ تر می شد. با همین غلظت سالهاست که طبق سنت سنواتی در شب نوزدهم ماه رمضان آقای ناطق نوری ودرشب بیست ویکم آقای خاتمی در مرقد امام خمینی سخنرانی می کنند. من هم طبق همان سنت  سنواتی معمولا شرکت می کنم. پارسال و امسال آقای ناطق نوری در مورد خطرات خرافه گرائی واینکه کارها ی سیاسی و روز مره به امام زمان نسبت داده می شود، حرف می زد. می گفت یاد امام زمان به این نیست که به حضرت سلام بدهیم و آرزوی مستشهدین بین یدیه کنیم. همان جملات معروفی که آقای احمدی نژاد معمولا در ابتدای سخنرانی هایش می خواند. مهمترُ به این نکته اشاره کرد که اگرمردم تصور کنند بعضی از شیوه های اقتصادی و سیاسی روش امام زمانی است، با خود خواهند گفت که اگر حضرت ظهور کند، ایشان هم لابد میخواهند با این روشها دنیا را اداره کنند و نسبت به حضرت هم بدبین می شوند. در اینجا البته هیچ اشاره ای به احمدی نزاد نکرد!. وقتی در مورد خرافه حرف می زد از اینکه یعضی ها عکسی را که منتسب به حضرت علی است  در خانه ها می گذارند، انتقاد کرد. یکی از سیاسیونی که کنارم بود گفت در خانه ی ما هم پدرم این عکس را زده . اینها اعتقادات سنتی است، چه ربطی به تحجر و واپسگرائی و دکانداری و اینها دارد. گفتم شما خودشو ناراحت نکن. فعلا دل پری از بعضی ها در دولت دارد که به این اعتقادات پایبندند، وبه دلایلی که بر اهل سیاست مخفی نیست، نمی تواند آنها را علنی بگوید، به عکس حضرت امیر و شمشیر ذوالفقار ایشان گیر داده. هدفش خیر است. البته باز هم من هیچ اسمی از آقای احمدی نژاد نبردم. خیلی راحت  در پاسخ به کسانی که انتقاد می کنند که این حرف ها چه ربطی به شب قدر دارد، می گفت ماها قبل از انقلاب هم از مناسبت های مهم مثل شب های قدر و عاشورا برای زدن حرف های مهم سیاسی استفاده میکردیم. شاید آقای ناطق توجه نداشت که  آن موقع ها فقط  منابر و مساجد  در اختیار روحانیون بود و الان صدا وسیما با آن عظمتش در اختیار لا اقل آدمهایی مثل آقای ناطق هست، با اینکه بیشتر مطالبش همان ها بود که پارسال هم گفته بود و از باب اینکه حرف حساب یک کلمه است تکراری بود ولی دقت وحساسیت آقای ناطق در مورد این مسائل که دین و اعتقادات جوانان را هدف قرار داده قابل تقدیر است. پشت پرده و اهداف پنهان آقای ناطق از این سخنرانی ها هم باز بیشتر قابل تقدیر است. کمی طولانی حرف زد. به علی آقای خمینی که کنارم نشسته بود شوخی کردم که گویا تا وقت ظهور حضرت آقای ناطق می خواهد سخنانش را ادامه دهد. البته در پایان با صدای گرمش مراسم احیائی برگزار کرد که مپرس.

4آغوش مهربان خدا برای گناهکاران
علی(ع) و این همه تجربه متضاد3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.