۲۶ شهريور ۱۳۸۷
رهبران دینی و زندگی

 

این هفته در جهان  به عنوان هفته­ی گفت­وگوی ادیان  و صلح معرفی شده است. مؤسسه­ی گفت­وگوی ادیان به عنوان یک نهاد بین­المللی هر ساله موضوعی را  در این هفته محور بحث قرار می­دهد که در آن رهبران ادیان مختلف صحبت می­کنند. دیروز موسسه میزبان اجلاسی بود با این عنوان که "یاد بگیریم چه­گونه با یکدیگر زندگی کنیم". در زندگی خصوصی واجتماعی و عقیدتی و دینی. ما در تاریخ ایران جنگ و کشتار و رویارویی دینی نداشتته­ایم که بخشی از ایرانیان وارد درگیری و جنگ با اقلیت­های دینی شوند.  ایرانی­ها با پیروان ادیان مختلف به راحتی و به­طور مسالمت آمیز زندگی کرده­اند. گرچه در بعضی موارد و به خصوص بعد از انقلاب، اختلافات و کشمکش­هایی بین بعضی از اقلیت­های رسمی وبه خصوص غیر رسمی با حکومت به وجود آمده است و مهاجرت­های جمعی هم در اقلیت­ها شدت گرفت و در اجرای اعتقادات خود محدودیت­هایی دارند ولی در مجموع رفتار مردم مسلمانان با غیر مسلمانان همیشه مسالمت آمیز بوده است وبه خاطر روح پر تسامح ایرانی، هیچگاه به رویاروئی نیانجامیده است. در عین حال  باید همه تلاش کنیم که متدینان به ادیان مختلف در ایرانی که تاریخ پر صلح و صفا داشته بتوانند آرام و راحت در کنار یکدیگرزندگی کنند. بی آنکه کسی توقع تغییر دین دیگری را داشته باشد و یا برای تغییر دین تبلیغ نماید. این وظیفه­ی دینی و ملی ماست. جلسه­ی دیروز هم با همین موضوع که یاد بگیریم چه­گونه با هم زندگی کنیم، می­خواست این همزیستی را در همه جا و من­جمله ایران تقویت کند.

آقایان آبائی از یهودیان،  کاملان از حوزه­ی علمیه قم، خورشیدی رییس انجمن زرتشتیان و آقای رمزی از جامعه آشوریان ایرانی در این مورد صحبت کردند که در اینجا و اینجا و اینجا گزارش­های خبری را که خبرنگاران خوب تهیه کرده­اند را می توانید بخوانید. موسسه ی گفتگوی ادیان یک موسسه رسمی  غیر دولتی است و سازمان ملل نیز آن را به این عنوان به رسمیت شناخته است.

 

 

 

4یکی از شبهای رمضانی شیراز
علم و دین3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.