۲۱ شهريور ۱۳۸۷
سالگرد ایه الله صدوقی و حاشیه های انتخاباتی

 

 

دیشب در تالار وحدت، یزدی ها مراسم بزرگی برای بزرگداشت آیه الله شهید صدوقی گرفته بودند. آقای هاشمی رفسنجانی سخنران بود. افطار با آقای خاتمی مهمان خانواده ی امام موسی صدر بودیم که بعد از افطار باهم رفتیم مراسم آقای صدوقی. در بین راه کلی در مورد انتخابات حرف زدیم. تالار وحدت پربود و یزدی ها از هر جناح و جمعیتی بودند. از هر کس چیزی می پرسیدی میگفت بله. با کسر ب و ل.  جایی که من نشسته بودم، آقای یاسر هاشمی پسر آقای رفسنجانی هم روی صندلی بغلی بود. بعد از چاق سلامتی با اطرافیان دیدم صندلی جلویی من آقای قاضی مر تضوی نشسته. گفتم ماشا الله به یزد. از مرتضوی تا رضا خاتمی.  اتفاقا هردو هم بودند.آقای مرتضوی هم نگاهی کرد و این بارلبخند زد. من البته یزدی نبودم اما بیشتر برای تسلیت به آقای صدوقی فرزند شهید و امام جمعه ی فعلی یزد که انصافا خیلی دوست محترم و بزرگواری است رفته بودم. با اینکه مراسم به این بزرگی بود دولتی ها کمتر دیده می شدند. شاید اعضای مهم این دولت خیلی ها شان اصلا ندانند که افرادی مثل صدوقی چه نقش مهمی در انقلاب داشته و شاید برای خیلی هاشان اگر بدانند هم مهم نباشد.  آقای هاشمی در مورد نقش روحانیون و علمای بلاد حرف می زد. بلاد را البته با فتح ب می گفت. با یاسررفسنجانی در مورد سخنرانی صریح و مهم دیروز دکتر روحانی پرسیدم. دکتر روحانی با همه ی محافظه کاریش خیلی مطالب جدی در مورد دولت گفته بود. تایید می کرد که دکتر روحانی تصمیم قطعی گرفته که خود را کاندیدا کند. گفتم لابد دوستان شما هم از ایشان حمایت می کنند. پرسیدم اگر آقای خاتمی هم بیاید باز هم روحانی می آید و شما هم از ایشان حمایت می کنید؟ گفت نه. آمدن روحانی در صورتی است که خاتمی نیاید. متلکی هم به ماها پراند. گفت ما میگوئیم اگر اقای خاتمی بیاید حمایت می کنیم وکنار می کشیم وشما ها گفتید آقای هاشمی در انتخابات بیاید ووقتی آمد تنهایش گذاشتید و کلی تخریب کردید. حرف توی حرف آوردم. بعد از جلسه خبرنگارها مصاحبه می کردند. داشتم با آقای کروبی چاق سلامتی میکردم که خبرنگار ها ریختند و از ایشان در مورد انتخابات ریاست جمهوری وکاندیداتوری اش می پرسیدند. باز هم به امام جمعه ی فعلی یزد که هم دیروز هم سال پدرش بود وهم چهلم مادرش تسلیت گفتم. مرد محوری جامعه ی ما باعث شده بود تا دیشب هیچکس در مورد همسر شهید صدوقی که در تمام دوران زندگی شوهرش همراه او بوده و دیروز چهلمش بوده حرف نزند.

4ما ها باید بی خیال کاندیداتوری آقای خاتمی شویم
چچن و چالش فلسطین3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.