۱۴ شهريور ۱۳۸۷
آغوش همیشه باز خدا

 

همچنان که ماه رمضان در میان ماه‌ها عزیزکرده‌ی خداست، شب جمعه هم بر اساس آموزه‌های دینی ما شب عزیزکرده‌ی خداست. امشب اولین شب جمعه‌ی ماه رمضان است. در روایات آمده است که از ابتدا تا صبح روز جمعه ملکی ندا می‌دهد که گناهکاران کجایند که بیایند و توبه کنند. بشر امروز و منجمله ما نیازمند توجه به معنویت هستیم. در شلوغی و هیاهوی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود، خیلی‌ها یادمان رفته که خدای مهربان و پر لبخندی هم هست که می‌توانیم در آغوش او آرامش و شادی و مهربانی را باز یابیم. خیلی‌ها وقتی سختی‌ها و ناکامی‌ها و ریاکاری‌ها را می‌بینند که به نام دین و اسلام و خدا انجام می‌شود، با خدا قهر می‌کنند. بعضی‌ها به دلیل آن که گناه کرده‌اند و یا به دستورات جاری دینی عمل نمی‌کنند، گمان می‌برند خدا با آنها قهر می‌کند و دیگر از درگاه او نا امید می‌شوند. عده‌ای تصور می‌کنند که اگر می‌خواهند امروزی باشند و عضو دنیای مدرن، قید ارتباط با خدا را می‌زنند. اما واقعیت این است که هیچوقت آغوش خدا بر روی بندگانش بسته نخواهد شد. خدایی که ما می‌شناسیم آنقدر بزرگ است و آنقدر مهربان است که در ورای همه‌ی این تصورات باز هم به "همه"‌ی آنها که حتی برای یک لحظه بی آنکه کسی بفهمد، در دل یکبار یا خدا می‌گویند لبیک بگوید. این نیاز خدا نیست. این نیاز همه‌ی ما است، حتی اگر به روی خود هم نیاوریم. شب جمعه و ماه رمضان یکی از آن ایامی است که می‌توانیم صمیمانه‌تر لبخند خدا را ببینیم. یک یا خدایی امشب بگوئیم، می‌بینیم که خدا هم چه زیبا پاسخ می‌دهد و آن لبخند چه آرامشی را به ارمغان می‌آورد. این ارتباط مستقیم با خدا حق هر کسی است که مخلوق اوست.  

 

4حقوق غیرشیعیان
حضور مراجع تقلید در رسانه‌ی ملی 3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.