۲۹ مرداد ۱۳۸۷
اصولگرایان واحمدی نژاد و انتخابات

 

در میان جناحهای کشور، جناح محافظه کار و اصولگرا برای انتخابات آینده بی آن که اعلام کند، در مخمصه ی بدی گرفتار شده است. از یکسو این بار، اولین باری است که فضای عمومی سیاسی و نخبگان جامعه به طور جدی به ریاست جمهوری دو دوره ای فکر نمی کنند و اکثرا برای دور آینده، به رئیس جمهور دیگری امید دارند. در این میان خیلی از چهره های اصولگرایان  علاقه مندند نیروی جدیدی را به میدان آورند تا بتوانند از عملکردش دفاع کنند. آنها میدانند  همه کارهای آقای احمدی نژاد که همواره از نیروهای افراطی اصولگرا بوده و نمی شود وی را از بدنه اصولگرا جدا کرد، به پای جریان فکری آنان نوشته می شود. و لی در عین حال از سوی دیگر به دلائل مختلف به نظر می رسد آنان در نهایت اجازه نیابند و  نتوانند جز آقای احمدی نژاد، فرد دیگری را به نمایندگی اصولگرایان به میدان رقابت بفرستند. حتی اگر اجازه یابند رقیبی از جبهه ی اصولگرایان به رقابت احمدی نژاد بفرستند، باز هم  با حجم تبلیغات این سالها و مهارت فوق العاده ای هم که شخص رئیس جمهور در تبلیغات فردی آورده، آنهایی که میخواهند به اصولگرایان رای دهند، هرچند اندک باشند باز هم، به مشهورترین آنان رای می دهند که حتما همان احمدی نژاد خواهد بود. ضمن آنکه اصولگرایان این را هم میدانند، حضور اولین رئیس جمهور اصولگرا و محافظه کار در قدرت اگر  نتواند مثل بقیه ی روسای جمهور دو دوره ای شود و توسط هم اندیشان فکری وی با رقیب داخلی روبرو شود، حتماً به معنای شکست تفکر اصولگرایی در جامعه تلقی می شود. اینکه اصولگرایان و سخنگویان رسانه ای آنها تنها به ایجاد اختلاف در جبهه اصلاحات مشغولند و مشکلات خودشان را نمی گویند نکته کلیدی است که حکایت از این مشکلات دارد. کاش کسانی که به نام اصلاحات حرف و سخن می گویند بفهمند که اگر این شرایط کم نظیر را با اجماع نکردن روی یک فرد از دست بدهند، تاریخ ایران آنان را نخواهد بخشید.

 

4افکار عمومی کیلو چند؟
رابطه با امریکا و دریوزگی اسرائیل3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.