۲۶ مرداد ۱۳۸۷
پایان خوش دنیا

 

 

فردا نیمه شعبان و روز تولد امام زمان است. در باور شیعیان حضرت مهدی (عج) فرزند امام یازدهم، پس از تولد و گذراندن دوران غیبت صغری، غیبت کبرا را آغاز کرده است و روزی ظهور می کند که دنیای پر ستم و نابرابری را به دنیای پر عدالت و دادتبدیل کند و در نهایت پایان دنیا، پایانی امید بخش باشد. اصل این اعتقاد که پایان دنیا با ظهور یک منجی، پایانی زیبا و عادلانه خواهد بود، کم و بیش در همه ی ادیان به آن اشارتی رفته است و جزء اعتقادات همه ی ادیان است. اسامی منجی، نوع ظهور و شرایط ظهور در ادیان و مذاهب البته مختلف است. امامت و رهبری ستم دیدگان و وراثت زمین توسط محرومان ، نص آیه ی قرآن مجید است. پایان شیرین وعدالت محور دنیا که وعده ی ادیان است، روند زندگی عادلانه و صلح خواهانه در همه ی اعصار را تبیین و تشویق می کند. در شیعه وجود مقدس حضرت بقیه الله که با نام ونشان و تاریخ مشخص به عنوان منجی معرفی شده است، از افتخارات این مذهب است. همین عامل مترقی وافتخارآفرین انتظار البته در بسیاری از موارد در میان شیعیان به ابتذال کشیده شده و با ادعاهای گوناگون آن را از ماهیت اصلی اش دور کرده است. منتظران ظهور فردی که دنیا را قرار است به عدالت و صلح ومهربانی فرا بخواند، نمی توانند باریاکاری و ستم و دروغ و سازش با ستمکاران همراه باشند. این تولد پر میمنت بر همه ی آزادیخواهان و عدالت دوستان مبارک باد.

4mbc فارسی و مخاطبان فراوان ایرانی
کامنتدونی ام فعال شد3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.