۲۵ مرداد ۱۳۸۷
mbc فارسی و مخاطبان فراوان ایرانی

 

 

چندی بود که شبکه ی mbc عربستان سعودی کانال معروفی برای نمایش فیلم های معروف جهانی و با زیر نویس عربی داشت. این کانال خیلی بیننده در دنیای عرب ها پیدا کرده بود و در ایران نیز بینندگان زیادی دست و پا کرده بود .اخیرا همان کانال mbc  فقط فیلم های معروف را با زیر نویس فارسی با نام  mbcpersian پخش میکند. در این مدت بارها از کسانی که میدانند و آمار گرفته اند، شنیده ام که اکثر کسانی که ماهواره دارند، به طور مداوم از این کانال بهره می برند. هریک از این کانال ها که میتواند مخاطب جذب کند، به معنای قطع پیوند ارتباطی مردم با سیستم ارتباطی کشور است. وجود ده ها کانال زبان فارسی با گرایشهای مختلف فرهنگی، هنری، و خبری یعنی اینکه مخاطبان ایرانی به دلایل و طمع های سیاسی و یا هر دلیلی، برای دیگران پر اهمیت شده اند.شاید همین دلیلی باشد که رسانه ی ملی توجه کنند که خواست مخاطبان را اهمیت دهد تا مردم مخاطبان طبیعی رسانه باشند.      

4یادبود محمود درویش در سفارت فلسطین
پایان خوش دنیا3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.