۲۴ تير ۱۳۸۷
زبان کیهانی و کاندیداتوری خاتمی

 

امروز صبح با جمعی از دوستان اصلاح­طلب جلسه داشتیم. با این که موضوع جلسه چیز دیگری بود، ناخودآگاه مسأله به انتخابات ریاست جمهوری برگشت. این که بیش از ما جناح­های مختلف اصولگرا اعتقاد پیدا کرده­اند که اگر خاتمی کاندیدا شود، رأی قطعی خواهد آورد، نکته­ی قابل توجهی بود که مورد بحث ما بود. کیهان و رسانه­های کیهانی معیار خوبی هستند که بتوان از آن نبض نگرانی­های اصولگرایان را فهمید. این که در این چند روزه این قدر اصرار دارد از میان چهره­های شناخته شده و ناشناخته­ی وابسته به اصلاحات و مخالف آن راست و دروغ جعل کنند، که اگر خاتمی کاندیدا شود معلوم نیست رأی بیاورد، نشان می­دهد که آن­ها با اطلاعاتی که دارند، بهتر از ما می­دانند که خاتمی اگر کاندیدا شود، چه رأیی خواهد آورد. همین جوری نوشتم؛ بده ما زبان یکدیگر را می فهمیم؟!

 

4آدمهای غیرمعطر
روز پدر3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.