۲۰ تير ۱۳۸۷
شهر الکترونیک مدیران کشور

 

بنیاد باران هر چند یک بار برای مدیران ارشد دوران اصلاحات، جلسه دارد. گاهی من هم می­روم. این هفته دیدم موضوع جلسه فن­آوری اطلاعات، توسعه و شهروند الکترونیک است. آقای دکتر خانیکی هم که از متخصص­ترین و باسوادترین دوستان است، مدیر جلسه بود. رفتم. خانم سیمین­دخت خوارزمی، مترجم و محقق نامدار سخنرانی خوبی ارائه کرد. بعد هم دوست عزیزم بونس شکرخواه که خودش یک شهر الکترونیک است، حرف زد. کمی از معجزات دنیای الکترونیک گفت و با زبان گرمی که دارد با یک تور پرسرعت همه را گشتی در این دنیا داد و به همه ثابت کرد که فاصله­ی نسل­ها خیلی اندک شده است. می­گفت دوران یک برنامه برای چند سال، جای خود را به چند برنامه برای یک نسل داده است. هادی خانیکی هم طبق رسم همیشگی­اش، با چند جمله­ی کوتاه حرفش را زد. از روزنامه­ی ترقی در سال ۱۳۲۵ تیتری را خواند که مصوبه­ی دولت را نوشته بود: برای نصب آنتن رادیو باید مجوز دولت را می­گرفتند. اضافه کرد که در همین روزنامه، سرمقاله­ای هست با این عنوان که بلای مسکن؛ دولت به فکر مردم نیست. از تشابه این دو عنوان در ۶۳ سال پیش، با شرایط فعلی همه بی­اخیار خندیدند.

آقای جهانگرد هم که در دوران اصلاحات مجری طرح تکفا بود و به دلیل این که در دولت فعلی هم مشاور طرح سوخت شده بود کلی از فعالیت­های دولت فعلی تعریف کرد، و همه تعجب کردند؛ به خصوص وقتی گفت در دولت­های هاشمی و خاتمی و احمدی­نژاد، در دوره اول به مسأله­ی ICT بی­توجهی شده و دکتر عارف که خودش وزیر مخابرات بوده و می­دانست که از ابتدای دوره­ی اصلاحات تلاش گسترده­ای در این حوزه شد، اعتراض کرد. این جلسه برای شرکت­کنندگان از نظر آشنایی با زوایای دنیای الکترونیک خیلی خوب بود. به عقیده­ی من تا فرزندان نسل ما که دیگر عضو شهر الکترونیک شده­اند به پشت میزهای پدرانشان نرسند، باور این دنیا کار دشواری است.

 

4۱۸ تیر با تاجزاده (قسمت آخر)
افغانستان، تلویزیون، اینترنت و ما3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.