۱۶ تير ۱۳۸۷
مثلث شیشه ای و عبدالعلی زاده

 

 

اهمیت هر رسانه ای در میزان مخاطب آن است. به همین دلیل رسانه های خصوصی و غیر دولتی دنیا همه ی تلاش خود را برای پر مخاطب شدن انجام میدهند. رسانه های دولتی هم آنجا که مردم را "مهم" می دانند، برای بیشتر شدن مخاطب تلاش میکنند. متاسفانه در رسانه های دولتی  ایران این معادله بر عکس است. اگر برنامه ای مخاطب بیشتری به خود اختصاص دهد، حتما باید انتظار تعطیلی و توقف را داشته باشد. یکی از این برنامه ها مثلث شیشه ای بود که اخیرا مخاطب واقعا فراوانی پیدا کرده بود و به همین دلیل زود تعطیل شد. اساسا اینکه یک برنامه که نه فیلم است ونه خرجی دارد اینقدر پر بیننده باشد نشانه ی بلوغ مردم ایران هم هست.رضا رشیدپور مجری آن بود که از معدود مجریان با سواد و فرهنگی صدا وسیماست که با تسلط برنامه اجرا می کند. او البته افراد را با صلاحدید مدیران تلویزیون انتخاب می کرد و طبعا از میان مقبولان برگزیده می شدند اما ظاهرا در اوح محبوبیت برنامه، حضور آقای مهندس عبدالعلی زاده وزیر مسکن دوران اصلاحات، به خاطر انتقادات فنی و البته منطقی از وضعیت دولت وبه خصوص مسئله ی مسکن که همیشه روش او بوده و اصلا هیچوقت سیاسی حرف نمی زده دلیل اصلی تعطیلی آن بوده است. انصافا در آن ایام که این مصاحبه صورت گرفته بود هرجا که می رفتیم از نقد های منطقی و البته تاثیر گدار عبدالعلی زاده حرف می زدند. اینجا می توانید مصاحبه ی عبدالعلی زاده را ببینید. گویا نباید در تلویزیون حرفی که مردم می فهمند و می پسندند، زده شود. سطح تحمل دولتی ها را هم البته نشان میدهد. معاون ورزشی رئیس جمهور هم از این برنامه به خاطر حرف های فیروز کریمی شکایت کرده است.به دلیل این تلاش موفق به رضا رشید پور و همکارانش باید خدا قوت گفت و آرزو کرد که سیما برای مردم که همان مخاطبانش هستند احترام قائل شود. مگر اینکه پول نفت، که بودجه ی صدا وسیما را تامین می کند، دلیل موجهی باشد که به مخاطب اهمیت ندهند.

 

4فرهنگ خمیرکردنی نیست
۱۸ تیر با تاجزاده (قسمت اول)3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.