۳۰ خرداد ۱۳۸۷
دنیای در حال فروپاشی

 

 

کلید تحولات جهانی زده شده است و مدیریت امروز جهان در اختیار هیچکدام از سازمان های بین المللی نیست و مانند بازی دومینو فروپاشی نظام های جهانی آغاز شده است و بعید نیست که شاهد شورش های سنگین اجتماعی در جهان باشیم. این همه در حالی است که ادبیاتی که از سوی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی مطرح می شود به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.این بخشی ازسخنان آقای احمدی نژاد در دیدار نیمه شب با دانشجویان دانشگاه امام صادق است. همین جوری گفتم شاید این مطالب را ندیده باشید.

 

 

4لپ تاپ امین‌زاده و رمضان‌زاده
مدوّنه3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.