۲۹ خرداد ۱۳۸۷
لپ تاپ امین‌زاده و رمضان‌زاده

 

دیروز رفته بودیم یکی از جلسات سیاسی که محسن امین‌زاده، معاون باهوش و موثر وزیر خارجه دوران اصلاحات هم در آن حضور داشت. او لپ‌تاپی دارد که معمولاً درون جلسات به وسیله آن نت‌برداری می‌کند. دیروز قبل از جلسه گفت بعد از لپ‌تاپ رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات که چند سال پیش دزدیده و کلی معروف شد، نزدیک بود لپ‌تاپ من هم معروف شود. توضیح می‌داد که دیشب پشت در خانه‌اش در انتهای یک کوچه وقتی خودش پشت فرمان منتظر بوده تا در پارکینگ باز شود، یک موتور با سه مسافر، در عقب ماشینش را باز می‌کنند و با سرعت لپ‌تاپش را می‌دزدند. او هم پیاده می‌شود و دنبالشان می‌دود. هر دو به زمین می‌خورند ولی لپ‌تاپ از دست دزدها رها می‌شود و فرار می‌کنند. محسن امین‌زاده، به خاطر اینکه توانسته بود این کار را بکند، کلی قیافه گرفته بود و برای اینکه قهرمانی‌اش را نشان دهد به 50 ساله شدنش هم رسماً اعتراف می‌کرد. توصیه می‌کرد که دوستان حواسشان به این دزدی‌ها باشد. ما هم توصیه می‌کردیم، تو رو خدا هر چیزی را روی لپ‌تاپ ننویس. امین زاده، انصافاً آدم هوشمند و خوش‌فکری در سیاست خارجی است، حیف بود لپ‌تاپش گم می‌شد.

 

4شریعتی دین‌مدار و مخالفان دیندار
دنیای در حال فروپاشی 3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.