۲۳ خرداد ۱۳۸۷
هوشمندی محتشمی در طرح فرقه‌ی مصباحیه

 

آقای محتشمی همیشه برای جناح محافظه‌کار یک خطر محسوب می‌شده چون از یکسو از شخصیت‌های سیاسی و هوشمندی است که بسیار شجاع و بی رودربایستی حرف می‌زند و از سوی دیگر یکی از ارزشی‌ترین آدم‌های نظام است. او حزب‌الله لبنان را پایه‌گذاری کرده. آرمان فلسطین با نام محتشمی در ایران پیوند خورده. سال‌ها در نجف و ایران همراه و نزدیک امام بوده و متولی حسینیه بزرگ الزهرا است و مرتب در آن روضه می‌خوانند. سابقه‌ی اجرایی و پارلمانی وسیعی در بعد انقلاب دارد و همیشه انقلابی مانده است. اخیراً بعد از آن‌که محتشمی مثل همیشه در دفاع از اندیشه‌ی امام، از فرقه‌ی مصباحیه حرف زد و گفت خطر فرقه‌ی مصباحیه از خوارج و طالبان بدتر است، در حقیقت مغز تئوریک بخشی از نظام را به چالش کشاند که حتی اگر به خاطر دفاع از خود هم شده، تفاوت‌های مبنایی خود را با طالبان و خوارج اعلام نمایند. این همان هوشمندی محتشمی است که از آنان مطالبه می‌کند که اگر این حرف‌ها را نمی‌پذیرند، دلایل تفاوت خود با اندیشه‌ی خشونت‌گرای طالبان و خوارج را تبیین کند. فحاشی‌هایی که به این عنصر برجسته‌ی ارزشی کشور از سوی هواداران همان فرقه‌ی مصباحیه‌ی مورد ادعای آقای محتشمی در این چند روزه انجام شده نشان می‌دهد که محتشمی هنوز هم خیلی باهوش است و به هدف زده که آنها را وادار به این همه فحاشی بی‌منطق کرده است. دو سه شب پیش وقتی صحبت از این سخنرانی شد آقای محتشمی می‌گفت من در سخنرانی عصبانی نشده بودم. وافعا اعتقاد دارم که این جماعت برای انقلاب و راه امام خمینی از همه خطرناک ترند. اینکه جناح محافظه‌کار خواستار خلع لباس پدر معنوی حزب‌الله لبنان شود دلیل بهتری بر این است که محتشمی خیلی بیشتر از آن‌چه فکر می‌کردیم هوشمند است.   

 

4امید و دلواپسی آقای هاشمی‌رفسنجانی
عروسی علی آقای خمینی3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.