۰۹ خرداد ۱۳۸۷
تظاهرات برای نام خلیج‌فارس و نه جزایر سه‌گانه

 

داشتن حساسیت بر روی نام خلیج‌فارس تنها یک غیرت ایرانی نیست، یک واقعیت تاریخی است که متاسفانه در سطح وسیعی در همه کشورهای عربی از عنوان مجعول خلیج‌عربی استفاده می‌کنند. حتی سازمانها و احزاب و گروه‌هایی که از کمک جمهوری‌اسلامی شکل گرفته‌اند، خیلی که به ایران لطف می‌کنند، آن را خلیج می‌نامند. تلاش‌های مردمی، سیاسی، بین‌المللی برای تاکید بر همیشه فارس بودن خلیج و تبلیغات و تظاهرات برای خدشه‌دار نشدن این نام تاریخی وظیفه‌ی هر ایرانی است. ایرانی بودن جزایر سه‌گانه‌ی خلیج‌فارس هم واقعیتی است که هیچ شکی در آن وجود ندارد. اما معتقدم در تبلیغات و برخوردهای مردمی و سیاسی نباید روی جزایر سه‌گانه، تظاهرات کرد. چون وقتی ما به حق معتقدیم آن جزایر مثل همه شهرها و جزایر کشور ایرانی است و ایران قدرتمندانه جزایر را هم مثل سایر نقاط در اختیار دارد و حتی تصور مذاکره در مورد آن را مردم ایران خیانت می‌دانند، تظاهرات کردن و مطابه ایرانی بودن آن به اماراتی‌ها بهانه می‌دهد که موضوع را اختلافی معرفی کنند و چون حمایت جهانی را دارند و ایران هم حمایت جدی از سوی قدرتهای جهانی ندارد، در سطح بین‌المللی این مسئله به صورت یک امر اختلافی معرفی می‌شود و این تنها به نفع امارات است و نه به نفع ایران. همچنان که بعد از چند تظاهر اخیر در تهران در جلو سفارت امارات بلافاصله روسیه اعلام میانجیگری کرده و دولت امارات هم آن را پذیرفته است. باید بین استفاده از نام جعلی خلیج‌عربی که در همه کشورهای عربی و نه تنها امارات متحده عربی از آن استفاده می‌کنند حساسیت نشان داد و حتی علیه کشورهایی که رسما از آن استفاده می‌کنند تظاهرات مردمی راه انداخت ولی نباید در مورد جزایر سه‌گانه که ایرانی است و در دست دولت ایران است و اختلافی هم با کسی در مورد ایرانی بودن آن نداریم تظاهرات کنیم. این نوع حرکت‌ها فقط کمک به کسانی است که می‌خواهند بگویند معلوم نیست مالکیت جزایر مربوط به چه کشوری است. ضمن آنکه روابط سیاسی خوب با دولت‌های خلیج‌فارس نیز خیلی برای جلوگیری از خطرات احتمالی ایران‌سوز مهم و مفید است.

4بی‌ادبی نهادینه شده
پدر زهرا بنی‌یعقوب در جماران3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.