۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷
خاطرات آقای ری شهری از ماجراهای امام و آیه الله منتظری

  

دو سه روز پیش، کتاب سنجه انصاف را خواندم. این کتاب را آقای محمدی ری شهری به عنوان وزیر اطلاعات نوشته. بیشتر کتاب در مورد خاطراتش از مباحثات بین امام و آیه الله منتظری است که در نهایت به اعدام مهدی هاشمی و عزل آقای منتظری  از قائم مقامی رهبری منجر شد. اهمیت کتاب در این است که متن نامه های امام به آیه الله منتظری و جوابهای ایشان و اعترافات مهدی هاشمی و نامه های خود آقای ری شهری به امام و آیه الله منتظری را عیناً آورده است. این نوع سندها  تنها می تواند در خاطرات فردی در حد وزیر اطلاعات انتشار یابد. بازخوانی این کتاب برای دیدن مستنداتی که در عالیترین سطوح نظام رد و بدل شده و تاریخ مهمترین مساله نظام جمهوری اسلام یعنی رهبری بعد از امام در آن مورد توجه قرار گرفته است، بسیار ضروری است. وقتی من جزئیات این نامه ها و مستندات را می خواندم، با آنکه تقریباً در آن دوران تمام این حوادث را از دور و نزدیک دنبال می کردم، احساس می کردم که اگر مسئولان آن روزی گزارشهایی که به آقای منتظری می دادند، همان بود که به امام می دادندُ شایدخیلی مواضع وروند سیاسی کشور فرق می کرد. تعبیرات مهربانانه و با احترامی که این استاد و شاگرد، در اوج اختلاف نظرها در اکثر موارد نسبت به یکدیگر دارند، یکی از بخشهای اخلاقی و عبرت آموز این مکاتبات است. این کتاب به نوعی پاسخ به کتاب خاطرات آیه الله منتظری نیز هست. خود آقای ری شهری در خیلی از موارد کتاب به موضوع پاسخگویی مستقیم به کتاب خاطرات آقای منتظری اشاره دارد. در هر حال تاریخ همیشه خواندنی است. اگرچه معمولاً تاریخ نویسان، نظرات شخصی خود را می خواهند بر تاریخ تحمیل کنند ولی باز هم هرچه آدمهای تاثیرگذار مختلف در سالهای گوناگون انقلاب، تاریخهای مستند ارائه کنند، خواندنی خواهد بود. آیندگان از محموعه ی این نوشته های معتبر می توانند نسل قبل را تحلیل نمایند. کاش ماهم با تحلیل گذشتگان می توانستیم از نکات مثبت و منفی برای امروزمان بهره می گرفتیم.من عادت دارم گزارشی از بعضی کتابهایی که میخوانم ارائه کنم. این کتاب 344 صفحه است و توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث منتشر شده است.

 

4پایان نمایشگاه کتاب، خسته نباشید
طعم ایرانی شعر فردوسی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.