۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۷
عکس های صدام حسین؛ سمبل افراط گری خطرناک

 

اوائل هفته گذشته در طرابلس لبنان سمیناری بود با عنوان الوسطیه. معنای وسطی، میانه روی است. با اینکه قرار بود در مورد میانه روی در همه مسائل صحبت کنند اما بیشتر بحث میانه روی در حوزه دین بود. چند ماه قبل در نزدیکی های طرابلس ماجرای خونین درگیری با انصارالاسلام روی داده بود. در ظاهر ریشه ی آن دینی بود. مردم طرابلس با آنکه اکثراً سنی و نسبتاً متعصب هم بودند، از این نوع خشونت های دینی خیلی ناراحت بودند. این سمینار هم شاید برای تخفیف این نگرانی شکل گرفته بود. من هم رفته بودم. مقاله من در سمینار میانه روی با نام میانه روی دینی در میانه ی دعوت به بی دینی و سوءاستفاده از دین بود. سخنرانی من در مراسم افتتاحیه قرار داشت. نگرانی اصلی که خیلی مهم بود اینکه همه مرزها در چارچوب طرفداری و یا مخالفت با دین در هم می ریزد. مثلاً در طرابلس در دو نقطه اصلی شهر، به نام حمایت از مقاومت سنی و مقابله با آمریکا و به نوعی با انگیزه دینی، عکس های بزرگی از صدام به عنوان شهید عید فطر زده بودند. خیلی تاسف بار بود که از یکی از بزرگترین جلادهای معاصر با انگیزه ی مخالفت با آمریکا به عنوان شهید تجلیل شود. این یک نمونه عملی افراطی گری بود. همچنانکه در غرب، کاریکاتورهای توهین آمیز و یا موج ترس از اسلام و ادیان لنگه افراطی بی دینی است. به همین دلیل میانه روی دینی می تواند مورد نیاز جامعه امروز بشری باشد و موفقیت این سمینار نیز بیشتر به همین دلیل بود. مسائل میانه روی در این سمینار در حوزه محورهای دینی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و گفت و گوی متمدنانه بود. این سمینار بهانه ای بود برای اینکه دوباره این نیاز جهان اسلام گوشزد شود. ظرفیت عمومی مردم ایران حمایت از میانه روی است. افراطیون دینی که سعی دارند جامعه ایرانی را به سمت افراطیگری سوق دهند خیانت نابخشودنی به تاریخ دینی ایران می کنند و در صورت گسترش این اندیشه تبعات فراوانی را در آینده باید انتظار کشید.

 

4دختر 7 شوهره و اداره ی دنیا
رادیو، رسانه ی دل3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.