۲۸ فروردين ۱۳۸۷
خانم شیرین عبادی و تهدیدها

 

خانم شیرین عبادی نامه ای به نیروی انتظامی نوشته که امنیت جانی ندارد و مورد تهدید قرار می گیرد. خوشبختانه رئیس جمهور هم در نامه ای بر امنیت وی تاکید کرده است. چند سال گذشته در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی هم یک دادگاهی خانم عبادی را به خاطر سخنانش احضار کرده بود. در هر دو مورد در جهان موج خبری وسیعی به وجود آمد. خانم عبادی یک چهره بین المللی است که تاکنون بنا به نوع شخصیتی که دارد، آرام و محترم دوران بعد از برنده شدن جایزه نوبل را سر کرده است. آن بار پس از احضار به دادگاه و سر و صداهای جهانی، خود قوه قضائیه موضوع را منتفی کرد. آقای خاتمی نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و آیه الله شاهرودی هم در نامه ای خواستار توبیخ آن فرد احضار کننده شد. پیدا کردن منشا این نوع رفتارها، که هم رئیس قوه قضائیه و هم رئیس جمهور ابراز ناراحتی از اعمال آنان کرده اند کار بسیار سهلی است. مماشات با آنها به دلیل اینکه احتمالاً از طرفداران نظام تلقی می شوند ضررهای بسیار بزرگتری برای آبروی کشور دارد. تا این نوع افراد هستند، نظام کمتر به دشمن احتیاج دارد.

4انفجار شیراز و چرائی آن
پس چرا وزیر اطلاعات تغییر نمی کند؟3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.