۲۷ فروردين ۱۳۸۷
انفجار شیراز و چرائی آن

 

 

انفجار تلخ شیراز که در آن عده ای کشته و جمع زیادی مجروح شدند در داخل و خارج به عنوان یک حادثه ی مهم تلقی شد. در بین مسئولان داخلی و کسانی که در محل بودند اختلاف نظری در مورد دلیل این حادثه اتفاق افتاد. جمعی معتقدند انفجاری از سوی مخالفان صورت گرفته و به دلایل مختلف این مسئله اعلام نمی شود و عده ی دیگری اعلام می نمایند که این اتفاق در اثر بقایای یک نمایشگاه جنگی بوده است. در هر صورت برای خانواده ی کسانی که فرزندانشان کشته و مجروح شده اند مهم این است که این اتفاق تلخ افتاده است. اگر انفجار در اثر خرابکاری نباشد مسئولیت مسئولان چند برابر است.به مردم کشور و به خصوص به خانواده هایی  که فرزندانشان برای شرکت در جلسه ی دینی که تصور می کنند مسئولان حداقل امنیت آنان را تامین کرده است، برای آن که خبر مدیریت شود، نمیتوان به راحتی فقط  پاسخ داد که این یک حادثه بوده است. باید گفت چرا این حادثه اتفاق افتاد. امنیت وحفاظت ازجان هر ایرانی با هر گرایشی که باشند از همه چیز مهمتر است.

4امام جمعه ی شهر ما و رئیس کمیته ی یک جای دیگر
خانم شیرین عبادی و تهدیدها3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.