۲۳ فروردين ۱۳۸۷
وقتی سقوط دیکتاتورها خبر خوش تلقی نمی شود

 

 

پنجسال پیش در چنین ایامی حکومت دیکتاتوری صدام توسط قوای چند ملیتی و به رهبری آمریکا سقوط کرد. آن روزها سقوط جلادی مثل صدام خبر خوشی بود برای مردم آزاد و مردم منطقه و به خصوص ایرانیان که طعم تلخ جنایت های صدام را در جنگ ظالمانه چشیده بودند. متاسفانه بعد از پنج سال به دلیل عدم شناخت آمریکا از این منطقه و تهدید کشورهای منطقه نوسط آمریکا و تلاشهای پیشگیرانه کشورهای همسایه ی عراق با ارسال و تقویت جریانات تروریستی، همه یک واقعیت تلخ را در برابر جامعه جهانی قرار داد که دیگر سقوط هر دیکتاتوری در دنیا خبر خوش تلقی نشود. وقتی در عراق مردم نمیدانند که سقوط دیکتاتور جلادی مثل صدام به نفع مردم عراق شده است یا خیر، طبعا در همه جای دنیا کسی برای سقوط دیکتاتورها تلاش نمی کند و اگر دیکتاتوری سقوط کرد، مطمئن نیستند که باید از این خبر خوشحال شوند. این اتفاق عمیقتری است که همه ی ارزشهای موجود بشری را مورد تردید قرار می دهد و آمریکا که همواره متولی این ارزشها خود را معرفی میکرده است، عامل اصلی دوری بشریت از این ارزشها تلقی می شود.  

4آیه الله سیستانی و دو سئوال تکان دهنده
رشید پور و قمیشی و مصاحبه3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.