۲۲ فروردين ۱۳۸۷
آیه الله سیستانی و دو سئوال تکان دهنده


آقای مسجد جامعی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از دیدارش با آیه الله سیستانی داده است که ایشان در بخشی از سخنانشان گفته اند: من با افکار و آثار برخی از شخصیت‌ها مثل آقای مطهری آشنا هستم. ایشان شخصیتی تاثیرگذار بودند؛ ولی بیش از سه دهه از زمان تالیف آن آثار می‌گذرد. هر چند هنوز هم قابل استفاده هستند، آیا شما شخصیت‌هایی تربیت کرده‌اید که مثل ایشان باشند؟ این سئوال آیه الله را اگر کسی با میزان پرداخت نجومی که از بیت المال در سی سال گذشته برای موسسات دینی پرداخت شده تا افرادی مثل مطهری تربیت نمایند و نکرده اند مقایسه کند، عمق دردناک سخن آیه الله را درک می کند. نکته ی مهم تر اینکه خود ایشان ادامه داده اند که با افکار بعضی از شخصیت‌های ایرانی آشنا هستم و به آنها علا‌قه‌مندم؛ اما نمی‌دانم تاثیر این افکار و آرا در بین گروه‌های تحصیلکرده و جوانان دانشگاه‌دیده چقدر است؟ این هم سئوال عمیقی است، جدی تر از سئوال اول که متاسفانه پاسخ هر دو منفی است.

 

4چهلم آقای توسلی
وقتی سقوط دیکتاتورها خبر خوش تلقی نمی شود3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.