۲۳ اسفند ۱۳۸۶
غرور تحریم

 

در بين خبرنگاران فراوان خارجی كه اين روزها در ايران هستند و مصاحبه می‌كنند، يک خبرنگار فرانسوی پريروز به من می‌گفت در فرانسه می‌گويند كسی كه هر انتخاباتی را تحريم كند، فقط ۲۴ ساعت احساس غرور و پيروزی فوق­العاده­ای می‌كند، ولی بعد از آن كه نتيجه انتخاب نكردنش را در عرصه اجتماعی حس می‌كند، آن غرور و پيروزی فرو می‌ريزد.

اگر خواستید رأی بدهید ليست کاندیداهای یاران خاتمی را می‌توانيد اينجا بخوانيد.

 

4آیت الله سجادی کاندیدای خبرگان تهران و حکم اعدام آغاجری
تا ببینیم چه نتایجی از این انتخابات اعلام می شود3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.