۱۱ اسفند ۱۳۸۶
رد صلاحیت ها و آینده حکومت دینی

 

آنچه که از سوی شورای نگهبان، در رد صلاحیت­های علنی در چند انتخابات اخیر اتفاق افتاد، حتی اگر انگیزه­ی دینی داشته باشند، شاید در کوتاه مدت بتواند آنان را قانع کند که مانع حضور آن­هایی که به هر دلیل و من­جمله دلایل دینی نمی­پسندیدیم، در مراکز قدرت شدیم؛ اما هزاران سؤالی که این روش­ها در اذهان دنیا و به­خصوص دنیای اسلام که دنبال یک الگوی حکومت دینی منطبق با دموکراسی هستند ایجاد می­کند، در دراز مدت بیشتر از حضور چند نفر در مجلس به مبانی همان اسلام و حکومت دینی مورد نظر آنان آسیب می­رساند. حیف که عادت نکرده­اند درازمدت را ببینند.

 

4تعبیرات رئیس جمهور و مردم ایران
هولوکاست اسرائیلی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.