۰۱ اسفند ۱۳۸۶
خمینی زدایی

 

صدای آمریکا حوادث اخیر را خمینی زدایی، از جنس مائو زدایی انقلاب چین توسط وابستگان به دولت فعلی نامید. مفسران صدای آمریکا معتقد بودند هم­چنان که در هر انقلابی بعد از گذشت چند دهه رهبر اولیه حذف می­شود، در ایران نیز وقت حذف اندیشه­ی امام خمینی فرا رسیده و اهانت­های جدید به بیت امام خمینی از سوی حامیان دولت و دفاع آیت الله توسلی از حاج حسن آقا، جنگ بین خمینی زدایی و خمینی خواهی است. اما علی­رغم خواست جریانات حامی دولت و صدای آمریکا این اتفاقات و به خصوص مرگ زیبای آیت الله توسلی منجر به احیای مجدد گفتمان امام خمینی شد؛ مهم­تر از آن معلوم شد جناح محافظه کار کاسب کار که امام را در مواردی مصادره می­کرد، چقدر در این بازیگری­اش ناصادق است.

 

4آقای محتشمی
نمدمالی انتخاباتی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.