۱۱ دی ۱۳۸۶
تاریخچه مرکز گفتگوی تمدن ها و آقای خاتمی

 

يادم هست در دورانی كه آقای خاتمی رئيس ‌جمهور منتخب بود و هنوز رسماً رئيس جمهور نشده بود، يكی دو بار گفته بود راه نجات دنيا از جنگ و خونريزی، گفت‌وگوی تمدن‌هاست . این ولين حرف جديدی بود كه از آقای خاتمی در سطح جهانی مطرح می‌شد. بعد از رياست جمهوری، آقای خاتمی در اولين حضورش در سازمان ملل، اين ايده را مطرح كرد. سازمان ملل آن را جزو مصوبات خود قرار داد و به­صورت رسمی اين ايده را پذيرفت و طراح آن را هم آقای خاتمی اعلام كرد. در ايران هم به دليل آن كه اين ايده در دنيا به طور جدی مطرح شده بود، دفتری زير نظر رئيس جمهور به وجود آمد كه مسئول پيگيری و پيشرفت اين طرح باشد. آقای محمد جواد فريدزاده هم از سوی رئيس جمهور مسئول راه‌اندازی اين مركز شد. خيلی تلاش كرد. كتابخانه بزرگی درست كرد. فريدزاده بعدها استعفا داد و آقای عطاالله مهاجرانی كه از وزارت ارشاد استعفا داده بود مدير اين مركز شد. آقای مهاجرانی هم ارتباطات خوبی برای آن مركز به­وجود آورد. بعد از ايشان آقای محمود بروجردی عملاً رئيس آن مؤسسه شد. در سال آخر رياست جمهوری، آقای خاتمی تصميم گرفت كه اين مركز را از زير نظر رئیس جمهور به وزارت خارجه منتقل كند؛ شايد برای آن كه ديده بود گفت‌وگوی تمدنها در همه دنيا جدی گرفته شده، جز در ايران. شاید هم پیش­بینی آینده را کرده بود. وزارت خارجه به دلايل بودجه‌ای نپذيرفت و آن مؤسسه دولتی به سازمان فرهنگ و ارتباطات منتقل شد و آنها هم در دوران آقای خاتمی كه هنوز پايان نيافته بود، نام آن را مركز گفت‌وگوی اديان و تمدنها گذاشتند و عملاً بخش تمدنها را به­خصوص بعد از آمدن دولت جديد حذف كردند. ماه­ها حتی حقوق کارمندانش را هم ندادند. اين سرنوشت مركز دولتي گفت‌وگوی تمدنها بود كه اخيراً همان مركز دولتي به­جای سازمان فرهنگ و ارتباطات به معاونت گردشگری و میراث فرهنگی رئيس جمهور منتقل شده تا جزئی از پروژه جهانی سازی شود؛ همان که احتمالاً قرار است برای ساختن معنوی دنیا تلاش کند و احتمالاً زمینه­ی ظهور را هم فراهم نماید. اين مسأله هيچ ربطی به تشكيلات غير دولتی گفت‌وگوی تمدنها ندارد. آقای خاتمی در سال ۸۴ سازمانی به نام مؤسسه بين‌المللی گفت‌وگوی تمدنها به صورت غير دولتی تأسيس كرد؛ هم در ايران و هم در ژنو. الان هم هر دو فعال هستند و هيچ­كدام ربطی به دولت ندارند كه در سازمان دولتی ادغام شده باشند. ديدم خيلی‌ها نگران شده‌اند و ايميل و كامنت می­‌زنند؛ جای نگرانی نیست. در دنيا هم هر جا قرار است به مسأله گفت‌وگوی تمدنها توجهی شود، به مركز غير دولتی توجه دارند كه آقای خاتمی رئيس آن است و احتمالاً از دولت كنونی توقعی برای گفت‌وگوی تمدنی ندارند كه بماند، خوشحال خواهند شد اگر رفتارها و اظهارنظرهایشان باعث رشد و افزایش خشونت نشود.

 

4سال نو مبارک
برف سفید و رقصان3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.