۰۸ آذر ۱۳۸۶
سگ های حفاظتی و وبلاگ نویس زندانی

 

چند روز پیش که برای خواندن خبرها سایت گردی میکردم در خیلی از خبرگزاری ها خواندم که تیم حفاظتی رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات از چند سگ برای بررسی امنیتی استفاده کرده اند. در هیچ جا هم تکذیبیه ای نبود. تلقی من این بود که سگ هایی هستند که مواد انفجاری را شناسایی و اعلام می کنند. اصلاً به ذهنم خطور نکرد که کار بدی است. شاید عده ای استفاده از سگ را مغایر با شعارهای ارزشی دولت فعلی میدانستند اما من چنین برداشتی نداشتم. قبلاً هم اعلام شده بود که از وجود سگ برای مبارزه با مواد مخدر استفاده می شود؛ آن هم کار خوبی بود. دیروز در خبرها خواندم که وبلاگ نویسی که نمی شناسمش را به دلیل این که این خبر را نوشته دستگیر کرده اند. تازه فهمیدم که گویا مسئولان دفتر رئیس جمهور هم مثل این که استفاده از سگ را برای مسائل حفاظتی رئیس جمهور زشت می دانند. در حالی که اگر این خبر راست باشد که از معدود خبرهای قابل دفاع حوزه ریاست جمهوری است و به دستگیری آقای ولی زاده نیاز نیست؛ اگر هم خبر دروغ باشد باز هم با دو خط نوشته می شد آن را تکذیب کرد و حتماً هم خود وبلاگ نویس دستگیر شده در سایتش تکذیب میکرد. بیچاره وبلاگ نویسان و خبرنگاران که قربانی عروسی و عزا هستند. سگ را جای دیگری می خرند، زندانش را باید یک وبلاگ نویس برود. دفاع از حقوق وبلاگ نویسان از وظایف مشترک همه ی نویسندگان وبلاگی است.

 

4موسویان و منافع ملی و نظام
هادی ساعی و قهرمانی تکواندو و وب نوشت3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.