۰۷ آذر ۱۳۸۶
موسویان و منافع ملی و نظام

 

وقتی آقای موسویان – عضو سابق هیأت مذاکره کننده ی هسته ای نظام –  به جرم جاسوسی هسته ای دستگیر شد، با آن که وی هیچ گاه به اردوگاه اصلاح طلبان منسوب نبود اما اصلاح طلبان نیز مانند هر ایرانی دیگری از احتمال این که فردی در حوزه ی هسته ای جاسوسی کرده باشد ناراحت بودند. اصلاً ایرانی ها دارای این امتیاز هستند که در برابر جاسوسی و همکاری خیانت آمیز با بیگانه حساس هستند. حتی سیاسیونی که از همان اول معتقد بودند که این کار نوعی تسویه حساب گروهی داخلی است نیز از جاسوسی متنفر هستند. وقتی دادگاهی در قوه ی قضائیه که دیگر مثل دوران اصلاحات جزء جناح سیاسی مخالف دولت نبود و در اردوگاه واحدی با اصول گرایان شناخته میشود او را از جرم جاسوسی تبرئه کرد، حداقل کسانی که صبح تا شام پتک مصالح نظام و منافع ملی را بر سر اصلاح طلبان میکوبند، باید بیش از دیگران خوشحال می شدند که عضو هیأت مذاکره کننده ی "نظام" در دادگاه از جرم جاسوسی تبرئه شده است. دانشجویان طرفدار "نظام" هم که برای زندانی بودن دانشجویان و خانم دکتر عامری در همدان تظاهرات نکرده بودند، به جای تظاهرات علیه قوه ی قضائیه خوشحال می شدند که جرم جاسوسی بی دلیل بوده است. این که با اعلام خبر تبرئه ی موسویان، رئیس جمهور و اطرافیانشان این قدر ناراحت شدند خیلی از نظر سیاسی بامزه بود. یا مسئله ی حفظ نظام و توجه به منافع ملی فقط برای مخالفت با اصلاح طلبان کاربرد دارد، و یا این که منافع گروهی و باندی برای اطرافیان رئیس جمهور آن قدر پراهمیت است که منافع ملی را باید پای آن قربانی کرد؛ همان اتهامی که مرتب آنها به اصلاح طلبان میزنند. دنیای عجیبی است بازار سیاست.

 

4احمد بورقانی و وب نوشته ها
سگ های حفاظتی و وبلاگ نویس زندانی3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.