۲۹ مهر ۱۳۸۶
پاکستان و نظرسنجی های جالب

 

چندی پیش در جلسه ای که دوستان کارشناس مسائل کشورهای آسیائی بودند شرکت داشتم. بحث پاکستان بود. مؤسسه بین المللی گالوپ نظرسنجی سراسری در پاکستان انجام داده بود که در آن جا قرائت کردند. چند نکته مهم این نظرسنجی داشت که برای جامعه ایران هم قابل توجه بود. در این نظرسنجی ۷۳% مسلمانان پاکستانی نسبت به جدائی دین از سیاست پاسخ مثبت داده اند؛ ولی در عین حال ۸۹% موافق حجاب (به سبک حجاب پاکستانی) بوده اند. این یعنی حفظ سنت ها و اعتقادات دینی الزاماً ارتباط به دینی بودن حکومت ندارد و در بعضی جاها برعکس نتیجه می دهد. به نظر می رسد در ایران این نتیجه آمار کاملاً متفاوت باشد.

در یکی دیگر از این نظرسنجی ها از پاکستانی ها پرسیده اند که کدام یک از نهادهای حکومتی فاسدترین هستند؟ ۶۸% سیاست مداران، ۱۳% ارتش و ۵% قوه قضائیه را فاسدترین دانسته اند. اعتقاد به سلامت سیستم قضائی و نیروهای مسلح برای هر کشوری مهم ترین عامل نهادینه شدن دموکراسی ارزیابی می شود.

هیچی دیگه! همین!

 

4درباره استعفای خطرناک علی لاریجانی
خاطرات شاهپور غلام رضا پهلوی و مادرش3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.