۲۷ مهر ۱۳۸۶
دولتی شدن حوزه ها

 

آقای ناطق نوری در خاطراتش در مورد دولتی شدن آخوندی می گوید:

زمانی که به حضرت امام گفتند: "آقا حالا که حکومت از آن خودتان است، خمس را که شما می گیرید، مالیات را هم که شما می گیرید، پول نفت هم همین طور، اداره ی کشور هم با شماست، پس بگذارید حوزه های علمیه را هم حکومت اداره کند."

ایشان فرمودند: "ولو این که جمهوری اسلامی است و در رأس آن هم ولی فقیه، اما حوزه را دولتی نکنید. یک آخوند اگر دولتی بشود، دیگر دهان او بسته است و نمی تواند آزادانه امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد کند. دست او زیر سنگ دیگری است و آن وقت دیگر آزادی روحانیت وجود ندارد."

 

4دین صابئین و آب جاری و حرفهای دیگر
درباره استعفای خطرناک علی لاریجانی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.