۱۷ مهر ۱۳۸۶
دانشگاه تهران و کلمبیا و آقای احمدی نژاد

 

باز هم دیشب افطاری دعوت بودیم؛ این بار با جمع دوستان قدیم که اکثراً از ارشادی های دوران وزارت اقای خاتمی بودند. میزبان هم مقام عالی وزارت آن روزها بود؛ همین آقای خاتمی خودمان. این همکاران دیروز دور هر کدامشان در جایی مشغول کار بودند. خیلی هاشان بازنشسته و بعضی ها هم مشغول همکاری با دولت فعلی. تعدادی از آنها هم به دیدار حق رفته بودند. در کنار میزها گعده های کوچک شکل گرفته بود که محتوای آن ها متفاوت بود. هنری ها، سیاسی ها، اقتصادی ها، هر کدام از منظر تخصصشان حرف میزدند. سخنران رسمی نبود. آقای دکتر معین روبروی آقای خاتمی نشسته بود و بعد از مدتها که همدیگر را ندیده بودند، داشتند گپ می زدند. طبعاً هادی خانیکی هم مثل همیشه کنار دکتر معین بود. پورنجاتی از عکسی که مجله ی شهروند از من چاپ کرده  پرسید. این عکس در مراسم احیای حرم امام است که لحظه ی آخری که  آقای ناطق داشت تمام میکرد از آقای بجنوردی که خیلی قشنگ قرآن را روی سرش گذاشته بود، در حال عکس گرفتن بودم که توسط عکاس ایسنا شکار شده بود. ایسنائی ها نیم ساعتی روی سایتشان گذاشته بودند و بعد به خاطر لطفی که دارند برداشته بودند. اما شهروندی ها چاپ کرده اند. گفتم با اینکه خیلی نامردی بود ولی نباید از مکافات عمل در این دنیا غافل شد، این همه عکس ریز و درشت از دیگران گرفتم، باید این عکس هم از من چاپ میشد. در جمعی که ما گعده تشکیل داده بودیم، به تناسب مشغولیت سیاسی ذهنی مان بحث حضور احمدی نژاد در دانشگاه و حوادث دیروز شد. یکی گفت در خبرها آمده: دانشجویان معترض را راه نداده بودند و گاز اشک آور زدند و درگیر شده بودند. در حالی که آقای خاتمی در حال احوالپرسی با مهمانها بود، در جمع کوچک ما این نکته مطرح شد که برای دفاع از زندانیان سیاسی که فقط  پاسپورت ایرانی دارند و مثل دو پاسپورتی ها نیستند باید کاری کرد. دانشجویان و یا افرادی مثل هادی قابل و یا معترضان کارگری و یا دینی که در زندان هستند، اگر دو پاسپورته بودند آزاد شده بودند. فکر کنم اطرافیان آقای احمدی نژاد همچنان که خوب فهمیدند در کلمبیا چه آبرویی از ملت ایران رفت، خوب حس کرده اند که ماجرای دیروز دانشگاه تهران همه ی تبلیغات و قهرمان سازی های دانشگاه کلمبیا را درهم ریخت. استاد دارای پاسپورت آمرکایی در نیویورک کلی حق دارد جلو چشم جهان به بدترین شکل به رئیس جمهور ایران فحاشی کند ولی دانشجوی یک پاسپورتی ایرانی در محل دانشگاه خودشان و در کشوری که به قول آقای احمدی نژاد آزادترین کشور دنیاست حق دیدن و سؤال کردن از رئیس جمهور را ندارد! از اینکه سایتهای افراطی طرفدار دولت نوشته اند اینها دانشجونما یا اراذل و اوباش بوده اند، معلوم میشود خوب فهمیده اند که این ماجرا با کلمبیا مقایسه می شود.

 

4کارگاه با مزه ی روزه در ادیان
سریالهای ماه رمضان و حاج یونس فتوحی3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.