۲۶ مرداد ۱۳۸۶
جانبازان و ملت وفادار ایران

 

فردا روز تولد حضرت عباس و روز جانباز است. حضرت عباس الگوی جانبازان است. جانباز در اصطلاح عرفی کسی است که بخشی از وجود خود را در راه هدفش از دست می­دهد. دوران جانبازی حضرت عباس چند ساعتی بیش نبود. از زمانی که دستانش را قطع کردند و در راه امام حسین جانبازی کرد تا شهادتش فرصت اندک چند ساعته بود. اما آن­قدر کار بزرگی کرد که در تاریخ شیعه ماندگار شد. بین عرب­ها که تعصب زیادی دارند هنوز که هنوزه کسی جرات ندارد به حضرت عباس قسم بخورد و آن را عملی نکند. جانبازان کشور ما مورد احترام­ترین انسان­ها هستند. برای دفاع از این مرز و بوم، بخشی از بدن خود را از دست داده­اند، بسیاری از آن­ها فراموش شده­اند و با تحمل رنج و سختی نقص عضو، در خلوت خود و خانواده­شان زندگی سپری می­کنند. به خصوص آن­ها که شیمیایی شدند، مثل شمع آب می­شوند. هر روز در گوشه و کنار یک خط کوتاه می­خوانیم، فلان جانباز شیمیایی هم رفت. ملت وفادار ایران نمی­تواند آنان را فراموش کند و نمی­کند.

 

4تولد امام حسین و روز پاسدار و آمریکا
خوب و بد مسلمانان اروپائی از نگاه نظرسنجی اروپائی ها3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.