۱۶ مرداد ۱۳۸۶
آقای خاتمی و توضیحاتش در مورد نفوذی سایت الف

 

چند روز پیش سایت الف وابسته به آقای توکلی که در میان سایت های اصول گرا به طور نسبی، متین تر است خبری از قول منبع خودش در باران(!) منتشر کرد. حرف هایش خیلی عجیب به نظر می رسید. یک قسمتش با این که اسم را حذف کرده بودند کاملاً به من تطبیق می کرد. از قول اقای خاتمی نوشته بود آقای ... هر کجا می رود از من خرج می کند. او می خواهد من بیایم. دنبال پست می گردد و می خواهد من به او پست بدهم. ولی من به هیچ وجه به دنبال کار اجرائی نخواهم بود. حسابی دلخور شدم. اتفاقاً همان روز آقای خاتمی را دیدم. خودش پرینت این خبر را که جلوی من بود برداشت و خواند. آقای خاتمی خیلی راحت تر از حرف زدن، می نویسد. دیدم کنار این مطلب فوری نوشت به کلی تکذیب می کنم. می دانستم که این حرف را نزده است. البته با این که آقای خاتمی هیچ شغلی نمی تواند بدهد، باز هم در هر جا که صحبت کنم می گویم به نفع کشور است که آقای خاتمی در انتخابات کاندیدا شود؛ حتی در انتخابات مجلس که بارها آقای خاتمی مخالفت خودش را رسماً اعلام کرده است. و نیز می دانم که هر کس احتمال کاندیداتوری آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری را نفی کند، از واقعیت بی اطلاع است.

بعد آقای خاتمی در مورد ادامه مطلب سایت الف در کنار پرینت هم مطالب دیگری نوشت. مثلاً در خبر الف چیزی درین مایه ها نوشته بود من دنبال مکتبی مثل مکتب امام موسی صدر هستم. آقای خاتمی از امام موسی صدر به عنوان یک شخصیت برجسته تعریف می کند ولی می گفت اندیشه ای که انقلاب را به وجود آورد و ما دنبال آن هستیم، اندیشه امام خمینی است. در مورد طرح اندیشه اسلام میانه هم نوشت من گفته ام دو جریان خطرناک اسلام هراسی و خشونت و افراط به نام اسلام، عامل تکمیل کننده یکدیگر علیه اسلام و ایران هستند و باید نسبت به آنان برای دفاع از اسلام حقیقی موضع داشت. یک جای خبر آمده بود که امروز تنها صدایی که جهان غرب بدون موضع می پذیرد و صدای من است؛ آقای خاتمی در کنار این نوشت من گفته ام صدای من شنیده می شود البته نه این که پذیرفته شود و باید از این موقعیت برای رساندن صدای اسلام و منافع انقلاب و ملت ایران استفاده کرد.

به من توصیه می کرد که این توضیحات را بنویسم. گفتم به جای این بهتر است یک تکذیب کوتاه برای الف بنویسید. دفترشان نوشت و فرستاد. امیدوارم منتشر کنند.

مهمتر از همه این که در ابتدای خبر نوشته اند منبع الف در بنیاد باران گزارش داده است. به دوستان سایت الف توصیه می کنم خیلی به حرف این نوع نفوذی ها توجه نداشته باشند. اصلاً جاسوس ها هیچ وقت قابل اعتماد نبوده اند.

 

4باز هم تعطیلی شرق
مجمع روحانیون و انتخابات3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.