۱۵ مرداد ۱۳۸۶
باز هم تعطیلی شرق

 

پس فردا روز ایرانی خبرنگار است. در یک تجلیل و هدیه ی بی سابقه هیأت نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نه دستگاه قضائی، روزنامه ی شرق را بعد از انتشار ۶۱ شماره مجدداً توقیف کرد. علت توقیف، مصاحبه ی داخلی روزنامه با یک نفری است که میگویند از هم جنس گرایان است. خود هیأت نظارت بهتر از دیگران میدانند که از این اشتباهات در روزنامه پیش می آید؛ و تنها راه حل آن هم در شرایط طبیعی عذرخواهی و توضیح فوری مسئولان روزنامه است. هم چنان که در روزنامه همشهری وقتی در همین اواخر در سالروز جنگ مسلحانه ی مجاهدین خلق، عکس مریم رجوی چاپ و آرزوی بازگشت وی به وطن را خواستار شد؛ هیچ کس از عمدی بودن آن حرف نزد و روزنامه تعطیل نشد و تنها عذرخواهی مقبول افتاد. روزنامه ی شرق اما پس از این ماجرا دو روز تمام در صفحه اول عذر خواهی کرد. معلوم بود که بهانه ی بستن شرق که دیر به دست آمده و دو ماه فرصت انتشار یافته بود، به دست آمده است. این که کسی باور کند این نوشته عامل تعطیلی شرق است خیلی ساده انگاری است. انتخابات نزدیک است. با به دست آوردن قدرت یک دست دیگر طبیعی است که نگذارند "دیگران" امکان تبلیغی و رسانه ای داشته باشند. شرق و هم میهن جزء رسانه هایی بودند که این دیگران را مطرح میکرد. کم رنگ شدن فضای حمایت از آن جمع یک دست و میزان روز افزون محبوبیت اصلاح طلبان هم دلیل سرعت دادن به توقیف شرق می تواند باشد. وزیر ارشاد که خود سردبیر کیهان بوده است نیز حساسیت ویژه ای به روزنامه های غیرکیهانی دارد. شرقی ها هم بیش از هر دستگاه نظارتی خود سانسوری میکردند. دستورالعمل های مرتب شورای عالی امنیت را هم رعایت میکردند. اما چون همین که دیگرانی که نباید باشند، بودند می توانست دلیل تعطیلی باشد. امروز ظهر که یک مرتبه ده ها sms به من و دیگران رسید که شرق توقیف شد قبل از هر چیز به یاد ده ها نفری افتادم که با شور و عشق و علاقه به کار رسانه صادقانه در روزنامه شرق فعالیت می کردند و مخارج زندگی خود را از این راه در می آوردند و ناگهان باز آماده شدند که وسایل شخصی خودشان را جمع کنند و راه خانه را در پیش بگیرند. نماینده روزنامه ها و مجلات در هیأت نظارت نیز اتفاقاً رئیس روزنامه ی همشهری است که اشتباه بدتری از اشتباه شرق در روزنامه اش به وقوع پیوست. با همه ی مدیران شرق و سردبیران و خبرنگاران و عوامل اجرایی آن روزنامه هم دردی می کنم و میدانم اکثریت مردم از آنها تقدیر و تشکر می کنند. راستی روز خبرنگار بر همه ی خبری ها و به خصوص شرقی ها مبارک باشد. چه هدیه ی تلخی گرفتند.

 

4کمبود کبک
آقای خاتمی و توضیحاتش در مورد نفوذی سایت الف3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.