۱۴ مرداد ۱۳۸۶
کمبود کبک

 

یکی از مسئولان کشور گفته بود شرایط فعلی بحرانی است. سایتها و وبلاگهای جوانان و نوجوانان طرفدار دولت به طور هماهنگ همه وارد این بحث شدند که اصلاً هم اینجوری نیست. فکر کنم دلیل آن را باید در کم شدن کبک دانست. خیلی ها مثل خود من شکار کبک را ندیده ایم؛ اما من سالها دوستی داشتم که کبک شکار می کرد. او می گفت وقتی کبک ببیند که شکارچی بالای سرش ایستاده سرش را درون برف میکند که شکارچی را نبیند. میدانم حتماً میگوئید چه لوس! این مثل را که همه بلد بودیم. خوب حالا! بنا به همان ضرب المثل قدیمی ایرانی، از خبرهای این روزها می توان فهمید که آمریکا، حلقه ی محاصره اش را بر ایران روز به روز تنگ تر می کنند. سفر تسلیحاتی وزرای خارجه و دفاع آمریکا به منطقه برای فروش اسلحه به آنان در برابر ایران، جدا کردن عربها از هر نوع همکاری احتمالی با ایران، هماهنگی کنگره و دولت و فشارهای اسرائیل و ورود ناو دیگر آمریکا همه حکایت از شرایط ویژه می کند؛ ولی نفی هماهنگ آن جز به خاطر کمبود کبک نمیتواند باشد که باعث میشود مثالهای قدیمی فراموش شود.

 

4خبرنگاران حوزه دولت
باز هم تعطیلی شرق3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.