۰۶ مرداد ۱۳۸۶
علی علیه السلام

 

روز تولد امیرالمؤمنین است. علی حتی جدای از مقام امامت و عصمت از شخصیتهای کم نظیر تاریخ است. عده ای آن را به غلط خدا دانسته اند؛ و عده ای ظالمانه سالها به او لعنت فرستادند. افراط و تفریط در مورد شخصیت علی به دلیل پای بندی او به آرمانهایش بود. مهربانی فراوان او از یک سو و صلابتش در برابر ناحق و بی عدالتی از سوی دیگر او را موجود کاملی کرده که همیشه در تاریخ ماندگار و الگوی دائمی شده است. در مقام حاکم به مردمی که در اطرافش هستند میگوید آن چنان که با قلدرها و جبارها صحبت میکنند با من حرف نزنید و از سر ریاکاری و بازیهای تصنعی با من رفتار نکنید و حرمت انسان را پاس می دارد. عدالتش آن قدر فراز بزرگی از زندگی اوست که علی را می توان عدالت نامید و عدالت را علی. برای به دست آوردن حکومت تنها شرط را این میداند که مردم بخواهند و میگوید اگر مردم نیامده بودند و نخواسته بودند هرگز این پست را نمی پذیرفت. علی نیاز امروز ما که علاقه مندان رسمی او هستیم بیش از همیشه است؛ فاصله ای که امروز ما با علی داریم نیز بیش از همیشه است. میلادش بر همه مبارک باد.

 

4جشن پنجمین سالگرد پرشین بلاگ
نیاز شهرستان ها به شنیدن صدای مترقی اسلام و سفرهای آقای خاتمی3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.