۰۴ مرداد ۱۳۸۶
مأموریت دینی جدید آقای خاتمی

 

دیروز در روزنامه ها خبر دیدار آیت الله توسلی و آقایان امام جمارانی و موسوی لاری با مراجع قم را دیدم که حامل پیام مراجع تقلید برای آقای خاتمی بودند که خواسته بودند ایشان در مورد مشکلات شیعیان و حفاظت از مراقد ائمه علیهم السلام اقدام نمایند. دیروز داشتم با آیت الله توسلی صحبت میکردم. میگفت چند روز پیش در مسجدشان روی منبر به تفصیل در مورد دیدارهای قم صحبت کرده است. جداگانه هم که با آقایان جمارانی و لاری حرف زدم حرف های مهمی داشتند. این اتفاق از دو جهت قابل توجه است؛ یکی اهتمام مراجع به مسائل سیاسی عراق است. این ها کسانی هستند که متدینان شیعه در عراق به فتوای آنان عمل می کنند. در خشونت موجود عراق اگر چه رهبران مذهبی فعال نیستند ولی فتاوای آنان میتواند پشتوانه ی دینی را از خشونت طلبان بگیرد. درخواست اینان اگر از سوی دنیا جدی گرفته شود – به خصوص آن که این مراجع جزئی از سیاست رسمی حکومت نیستند – میتواند  به کاهش خشونت در داخل عراق بیانجامد. اگر چه بعید است دنیا این نکات را درک کند و این نتایج عملی ملموسی در پی داشته باشد. نکته دوم اینکه مراجع تقلید از جایگاه آقای خاتمی و نوع ادبیات قابل فهم ایشان برای دنیا مطلع هستند. این یک سرمایه ی ملی و مذهبی است. اگر چه در هیاهوی سیاسی داخلی به این نکته توجه نمی شود. ملتی که سرمایه های خود را بشناسد و به جا از آن بهره برداری کند می تواند توفیق بیشتری به دست آورد. این که بعضی مراجع بزرگ تقلید به این مهم توجه کرده اند بسیار باارزش است.

 

4مبارزه با اشرار طرح ویژه نمی خواهد
جشن پنجمین سالگرد پرشین بلاگ3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.