۲۹ تير ۱۳۸۶
جلد هفتم هری پاتر

 

امشب در رأس ساعت ۲۴ به وقت لندن قرار است هفتمین و آخرین جلد کتاب معروف هری پاتر در سراسر دنیا منتشر شود. تا کنون میلیونها نسخه از جلدهای قبلی این کتاب که فقط تصورات ذهنی خانم جی. کی. رولینگ انگلیسی است به تقریباً تمام زبان های دنیا منتشر و ۵ جلد آن به صورت فیلم ساخته شده است. در زندگی رهبران اخیر روسیه خوانده بودم که از کلید تأسیسات بمب هسته ای روسیه حفاظت ویژه ای می شود. شاید حفاظتی که از دست نوشته های پایان یافته ی جلد هفتم می شد که ناشری آن را زودتر منتشر نکند و یا سرنوشت هری پاتر که در این جلد مشخص می شود را کسی قبل از انتشار نداند، چیزی شبیه حفاظت از اتم روسیه بود! تلویزیونهای جهان امروز نشان دادند که چگونه گاو صندوق حاوی دست نوشته ها را باز کردند و جوری آن را به چاپ خانه رساندند که قبل از ساعت ۱۲ کسی چیزی نداند و بعد از آن ساعت تا صبح فردا میلیونها نسخه از آن در سراسر دنیا فروخته می شود و بر اساس روال ۶ جلد قبلی تا چند هفته آینده به بیشتر زبان های دنیا منتشر می شود. واقعاً هری پاتر یکی از اتفاقات بی نظیر تاریخ ارتباطات بشری است که در دوران ما اتفاق افتاده. معنای مهم و پنهان هری پاتر در ماجرای جادوئی آن نیست. مهم ترین نکته در این حادثه ی تاریخی این است که می شود پیامی را به گوش همه ی دنیا رساند. کاش حالا که نوشتن کتاب هری پاتر پایان یافته خانم رولینگ، نویسنده و خالق این اثر با کمک اندیشمندان جامعه شناس و روان شناس و ارتباطات و دولتها، دلیل این موفقیت را بررسی کنند و نتیجه آن را برای افکار عمومی منتشر نمایند.

 

4هویت جدید و حجاب
اعترافات تلویزیونی و خوشحالی همه3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.