۲۶ تير ۱۳۸۶
اقتصاد دانان در انتظار پخش برنامه دیدارشان با رئیس جمهور

 

هفته گذشته پس از آن که نامه اقتصاددانان منتقد به سیاست های دولت و میزگردهای موفق آنان منتشر گردید، جلسه گفت و گویی با رئیس جمهور و وزرای اقتصادی کابینه برگزار شد. این کار که نظرات اساتید اقتصادی دانشگاه ها مورد توجه رسمی رئیس جمهور قرار گرفت، کار قابل تقدیری است. نگرانی های جدی اساتید اقتصاد که کشور را در معرض خطر جدی می دیدند می بایست به گوش رئیس دولت برسد. دفتر رئیس جمهور خیلی اصرار داشته که بگوید نامه منسوب به آنهاست و مال آنها نبوده است. بعد از آن گفت و گو در یکی دو تا جلسه، گزارش آن را از اقتصاددانان شنیدم. خیلی جالب بوده است. آقای ستاری فر رئیس سازمان مدیریت در دولت آقای خاتمی که اقتصاددان مورد قبول همه جناح های اقتصادی است و شجاعت همراه با آرامشی دارد، خیلی برای این کار تلاش کرد. از حواشی جلسه نکات بسیار مهمی را تعریف می کردند، اما نمی دانم چرا تصمیم گرفته اند که مطرح نکنند. شاید به خاطر آن که مصاحبه تحلیلی از بعضی آنان گرفته شده ولی آن ها پخش نشده است. همه منتظر بودند که صدا و سیما کامل آن را پخش کند. اصرار داشتند که باید کامل آن زودتر پخش شود. خوشبختانه صدا و سیما اعلام کرده که آن را پخش می کند. خدا کند که کامل و در وقت خوبی پخش نمایند. در جلسه شاید برای این که برنامه دچار سانسور نشود وقت دقیق آن را گرفته اند. ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه بوده است. یقیناً پخش آن می تواند نشان دهد چرا اقتصاددانان نگرانند و نامه نگاری کرده اند.

 

4عید غدیر و نوروز و آقای خزعلی
خاطرات دیپلماسی کارشناسی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.