۲۵ تير ۱۳۸۶
عید غدیر و نوروز و آقای خزعلی

 

آقای خزعلی که زمانی عضو فقهای شورای نگهبان بودند در آخرین افاضات خود آرزو کرده اند که عید غدیر به جای عید نوروز عید بزرگ ما شود. این در حالی است که ایرانیان این عظمت را در طول تاریخ داشته اند که هم سنت های خود را حفظ کنند و هم صمیمانه به اسلام و به خصوص به امیرالمونین علی علیه السلام عشق بورزند. این ظرفیت را در تاریخ هیچ قومی نمیتوانیم پیدا کنیم. ایرانی ها همیشه نوروز را گرامی داشته اند. این هویت تاریخی آنان است. حتی عربهای ایرانی نیز با گرامی داشتن نوروز خود را ایرانی می بینند و با داخل ایران پیوند می دهند. همین ایرانیان نوروز خواه، البته با افتخار نام و یاد علی (ع) را هم زنده نگهداشته اند و بیش از همه ی مسلمانان به علی و آرمانهایش وفادار بوده اند و مکتب وی را به عنوان مرام عقیدتی خود بر گزیده اند. این ظرفیت بی نظیر تاریخی را هیچ کس نمیتواند از ایران و ایرانی بگیرد. بزرگترین علتی که القاعده ایران را تهدید می کند، همین عشق به علی است. آنها می دانند که مکتب و نام علی را از ایرانی نمیتوانند جدا کنند. آنهایی هم که گمان می برند ایرانی را می شود از سنت های خود مثل نوروز جدا کنند، دقیقاً همان اشتباه را می کنند و ایرانی بی نوروز نمی تواند باشد. رو به رو قرار دادن نوروز و غدیر هم ظلم به علی است و هم ستم به تاریخ و عظمت ملت ایران است.

 

4برای آنها که میخواهند با خدا دوست باشند
اقتصاد دانان در انتظار پخش برنامه دیدارشان با رئیس جمهور3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.