۲۰ تير ۱۳۸۶
فشارهای داخلی، سازش خارجی

 

علاوه بر دستگیری های قبلی، ۱۶ نفر در مسائل دانشجوئی، در این روزها دستگیر شده اند. دفاتر کاری تحکیم وحدت پلمپ شده است. قبلاً هم در سالی که در آن هستیم، دانشجویان مورد تعرض قرار گرفته بودند. افراد دیگری هم دستگیر شده اند. بعد از توقیف هم میهن، ایلنا هم توقیف شد. از رادیوهای خارجی هم می شنویم که می گویند ایران در مسائل هسته ای حرکتش آرام تر شده است. در عالم سیاست پیش بینی می شد که سازش با قدرت های خارجی با قربانی کردن و فشار بر گروه های داخلی همراه خواهد بود.

 

4مسجد سرخ پاكستان واحيای دوباره طالبانيسم
سنگسار3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.