۰۸ تير ۱۳۸۶
مشکل بنزین

 

در ماجرای پر سر و صدای بنزین در ایران، دو نکته ی مهم وجود داشت؛ یکی بی اعتمادی مردم به قول و گفته ی مسئولان و دیگری از هم پاشیدگی و ناهماهنگی مدیریت تصمیم گیری در کشور. اگر مردم اعتماد میکردند که حرفهای مسئولان قطعی است و تصمیم متفاوتی نمی گیرند، دلیل نداشت که به آن شکل به پمپ بنزین ها هجوم بیاورند؛ و اگر در دولت حداقل مدیریت وجود داشت، در این همه مدت که بحث بنزین وجود داشت برای سهمیه ی افراد و فروش مازاد و سهمیه ی وسائل نقلیه و موارد مشابه تصمیم شفافی می گرفتند و هم زمان اعلام میکردند. دولت اگر نتواند این پیش بینی ها را که به همه ی جامعه مربوط است انجام دهد، به چه امور مهمتری می تواند توجه کند؟ رئیس پلیس تهران میگوید ما آمادگی کامل برای وقت اعلام این خبر داشتیم ولی حتی به ما هم نگفتند. یعنی تبعات امنیتی هم برای این کار پیش بینی شده بوده. کار به این مهمی که سال هاست قرار است انجام شود و به همین دلیل مشکلات جانبی انجام نشده، چگونه بی هیچ تمهیدی ۳ ساعت قبل از اجرا در اخبار شبانگاهی اعلام میشود؟ خبرها را هم که بررسی کردم، این بار اتفاقاً حتی رئیس جمهور هم در تهران بوده است. اولین اصل کشور داری تدبیراست و حرمت گذاری به مردم.

 

4فخرالدین حجازی
راننده تاکسی و خواب احمدی نژاد3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.