۳۰ خرداد ۱۳۸۶
عزل هنیه، قربانی کردن دموکراسی در خاورمیانه

 

ابومازن، رهبر فلسطین، هنیه رئیس دولت را بر کنار کرد و بلافاصله آمریکا از این کار حمایت کرد و وعده داد در اسرع وقت با حمایت مالی از دولت جدید رهبر فلسطین را کمک کند. این حادثه در تحلیل های این روزها در قالب قضایای فلسطین مورد توجه رسانه های گوناگون داخلی و بین المللی قرار گرفته است. اما اتفاق خیلی مهمتر این است که آمریکا بار دیگر ناقوس مرگ دموکراسی را در منطقه ی خاورمیانه به صدا درآورد. بسیاری از روشنفکران دنیای اسلام سال هاست تلاش می کنند تا در این منطقه دموکراسی و آزادی را به عنوان جایگزین دیکتاتوری معرفی نمایند. شاید تنها دستاورد مهم غربی که مورد توجه نسل روشنفکر دینی کشورهای شرقی و به خصوص خاورمیانه قرار گرفته بود، بازگشت به دموکراسی بود. اندیشمندان شرقی، در این راه سختی های فراوان کشیدند، آسیب های زیاد دیدند و رنجها تحمل کردند تا نسل تحت تأثیر قدرتمندان دیکتاتور را قانع کنند که دموکراسی را به عنوان راه رسیدن به آرمانها و خواسته های بشری انتخاب کنند. اما اصلی ترین مانع این کار در این مناطق، سیاستهای آمریکا بوده است که همواره به خاطر منافع زودگذر خود، دموکراسی و دموکراسی خواهی و اندیشمندان دموکراسی خواه را عملاً قربانی کرده است. اولین بار این فاجعه پس از انتخابات شهرداریهای الجزایر در سال ۱۹۹۱ میلادی اتفاق افتاد. بر علیه انتخاب دموکراتیک الجزایری ها کودتا کردند و انتخابات را ابطال کردند. نتیجه ی کودتا این شد که پس از این حادثه تنها در الجزایر ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر بنا به آمار رسمی قربانی شدند. این تنها بخشی از فاجعه بود. در خشونتهای تلخی که به نام اسلام از آن موقع تا کنون در نقاط مختلف دنیای اسلام رخ داد، و هزاران قربانی گرفت، الجزایری ها نقش مهمی داشتند و بسیاری ازمسلمانان دیگر نیز تحت تأثیر همین کودتا علیه دموکراسی بودند. این در حالی بود که اگر دنیای ان روز تسلیم دموکراسی می شد و حتی با سختیهای فراوان تحمل دموکراسی میکرد، خشونت بعد ازاین کودتا وجود نداشت. خود غرب و به خصوص آمریکا بیشتر از همه ی دنیا از این کودتا آسیب دید. کی و کجا روشنفکران دموکراسی خواه دنیای اسلام باید این ادعانامه خود را علیه قربانی شدن دموکراسی اعلام نمایند و چرا آنان نباید پاسخگوی این همه فجایع باشند وجهان اسلام را متهم کنند؟ اکنون این بار دومی است که این فاجعه رخ میدهد. دولتی که غرب آن را نمی پسندد با رأی اکثریت مردم در فلسطین به حکومت رسید. برای حفظ ارزشهای بشری به نفع آمریکا بود که به دموکراسی احترام می گذاشت. وقتی ابومازن این دولت منتخب را عزل می کند، ممکن است مشکلات کوتاه مدت آمریکا و یا رئیس دولت خودگردان فلسطین کم شود و اسرائیل که سیاستگذار کاخ سفید است راضی شود؛ اما حمایت آمریکا از این کودتای مجدد علیه دموکراسی در درازمدت بسیار برای غرب، و برای منطقه ی خاورمیانه و حتی منافع غرب در این منطقه پرضرر است؛ و دموکراسی را در این منطقه سالها به تأخیر می اندازد و خشونت را نهادینه می کند. این ادعانامه ای است که روشنفکران مسلمان در حاشیه ی این حوادث دارند.

 

4باز هم به شریعتی نیاز داریم
ادبیات فحاشی به نفع دولت نیست3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.