۱۷ خرداد ۱۳۸۶
توهم دیکتاتورها

 

می گویند دیکتاتورها وقتی همه ی جنایت ها را انجام می دهند، دچار توهم می شوند. چندی پیش یکی از دیپلمات های ایرانی که سال ها در ترکمنستان بود خاطراتی از آن کشور در دوران نیازاف را می گفت. آقای رئیس جمهور در این اواخر کتابی نوشته به نام روح امه. در مقطع دبیرستان و دانشگاه، بیشترین درسی که خوانده می شود، تحلیل روح نامه ی آقای پرزیدنت است. یک بار که موشکی از قزاقستان برای غذارسانی به سفینه ها به آسمان می رفته، روح نامه را در قاب نفیسی گذاشته اند و همراه آن به آسمان فرستاده اند و پس از آن نام لوح زرین آسمانی بر آن کتاب گذاشته اند. اخیراً در عشق آباد مسجد بزرگی ساخته اند که می گویند در خاورمیانه کم نظیر است. در این مسجد بزرگ فقط یک کلمه الله روی درب ورودی مسجد وجود دارد و در همه مناره ها و داخل مسجد و شبستان ها آیات روح نامه کاشی کاری شده است. در هر مسجدی اتاق روح نامه درست کرده اند که امامان جماعت و مردمی که می خواهند نماز بخوانند باید ابتدا به آن اتاق بروند و آیات نورنامه را بخوانند و بعد نماز بخوانند.

باور کردنش سخت است ولی وقتی در تمام کشور دیکتاتوری سامان می یابد، گزینه خدائی کردن ذهن آقای نیازاف را گرفته بود. توهم، مرحله بعد از دیکتاتوری است.

 

4صمد بهرنگی
عبدالفتاح سلطانی و مفسدان اقتصادی3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.