۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۶
نمایشگاه کتاب امسال و مصلی

 

نمایشگاه کتاب همیشه یک گردهمایی بزرگ و خودجوش فرهنگی بوده است. امسال احساس کردم کمی نمایشگاه بی روح شده. حضور نمایشگاه مطبوعات در کنار نمایشگاه کتاب در سالهای اخیر فضای نمایشگاه را سیاسی و با نشاط تر میکرد. امسال نمایشگاه مطبوعات را حذف کرده اند. دیروز رفته بودم نمایشگاه کتاب. امسال نمایشگاه در مصلی تهران برگزار میشود. البته ما که نفهمیدیم چرا بعد از نزدیک به بیست سال کار و آن همه مخارج هنوز ساختمان مصلا تمام نشده و نماز جمعه هم چنان در دانشگاه تهران اقامه میشود؟ محل مصلی جای خوبی برای نمایشگاه نیست. آقای احمدی نژاد از دوران شهرداری اصرار داشت که نمایشگاه از محل دائمی به جای دیگر منتقل شود. تنها باری که ایشان در دوران معاونت ریاست جمهوری به دفتر من آمدند برای حل اختلاف محل نمایشگاه بود. روز عجیبی بود. آخر هم با ناراحتی جلسه را ترک کرد و رفت. شاید یک روزی مفصل آن بحث ها را بنویسم و نظرات آقای شریعتمدار وزیر بازرگانی وقت را که طرف دیگر اختلاف بودند. همه ی ناشران در مصلی در محوطه ی کوچکی هستند. آنقدر جمعیت در این محل کوچک متراکم شده بود که به جای دیدن کتابها می شد آنجا را مرکز دیدار با جمعیت فشرده در سالنی کوچک نامگذاری کرد. چه اسم سینمایی ای شد! بعضی ناشران از وضعیت شدید سانسور در این سالها حرف میزدند. مثلاً در یک مورد ناشری می گفت دیکشنری هم امسال مورد ارزیابی قرار گرفته است. تخصص و توجه ویژه کیهان از دیر زمان حوزه ی کتاب بوده است و حساسیت های این چنینی در دوران وزارت سردبیر سابق کیهان خیلی غیرطبیعی نمی نمود. بعضی ها هم از عدم اعطای مجوز نشر کتاب حرف میزدند. گفتم نمونه ی باز آن خودم هستم که جلد سوم کتاب وبلاگم با نام "تا بعد" یک سال و نیم است که در انتظار مجوز است و هیچ پاسخی نمیدهند. با خانم پوران شریعت رضوی در غرفه ی کتابهای مرحوم شریعتی صحبت کردم. خیلی از اینکه کتابهای شریعتی را ناشران دیگر چاپ میکنند و حق التالیف نمی دهند گلایه داشت. آقایان چمران و خادم را هم دیدم. کمی خواستم در مورد وضع شورای شهر و انتخاب شهردار حرف بزنم که خیلی رسمی پاسخ داد و می گفت ما در آنجا فقط به فکر خدمت به مردمیم! حالا از این حرفها گذشته، سری به نمایشگاه بزنید. کتاب خواندن می تواند عامل رشد ماها باشد.

 

4شرم الشیخ یک فرصت است
خاطرات ورود ماهواره به ایران3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.