۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶
شرم الشیخ یک فرصت است

 

تصمیم هیأت ایرانی برای شرکت در اجلاس شرم الشیخ که در آن وزیر امور خارجه ی آمریکا نیز حضور دارد، میتواند به راهگشاترین اقدام در شرایط فعلی کشور منجر شود. گرچه اصل این حضور خیلی از یخ های روابط دو جانبه ایران و آمریکا را ذوب کند. واقعیت این است که در شرایط فعلی آمریکا پرونده ی هسته ای ایران را در دست دارد و همه ی خطرات احتمالی علیه ایران از سوی آمریکا سازماندهی میشود و مذاکره با آمریکا از طریق واسطه ها بیشتر به حل مشکلات واسطه ها می انجامد تا حل مشکل ایران. وظیفه ی حکومت است که از هر مناسبتی برای کم کردن نگرانی و مشکلات مردم بهره بگیرد. در گذشته چه در دوران اصلاحات و چه قبل از آن خیلی فرصت سوزی به ضرر ملت ایران انجام شده است. اکنون این اجلاس یک فرصت دیگری است که ایران یا از آن بهره میگیرد و یا ورقی بر اوراق فرصت سوزی ها اضافه میشود. انتظار این است که از این فرصت علاوه بر حل مشکلات مردم عراق، مشکلات مردم ایران نیز در دستور کار مسئولان ایرانی قرار گیرد.

 

4فشار های داخلی فراگیر بر مردم
نمایشگاه کتاب امسال و مصلی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.