۲۹ اسفند ۱۳۸۵
نوروز مبارک

 

سحر فردا نوروز زیبا و دوست داشتنی از راه میرسد. تنها میتوانم تبریک بگویم و آرزوی شادمانی و موفقیت برای تک تک شما کنم. بر همه تون مبارک باشد؛ بر آنها که در ایرانند، بر ایرانیان عزیزی که خارج از ایرانند، و بر همه ی مردمی که در افغانستان و آذربایجان و عراق و تاجیکستان و ترکیه و قفقاز نوروز را جشن میگیرند. در لحظه ی سال تحویل و کنار سفره ی هفت سین که همه به عشق و صمیمیت و مهربانی می اندیشند، برای هر چه که دوست داریم دعا کنیم. حتماً در کنار این سفره ی صفا و مهربانی دعا مستجاب است. خدا آنجاست که صمیمیت و یک رنگی و دوستی هست. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال؛ حول حالنا الی احسن الحال. مخلص همه تون!

 

4روضه امام رضا در منزل آقای کرباسچی
سال تحویل و تهران گردی3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.