۲۶ اسفند ۱۳۸۵
امت محمد (ص)

 

فردا روز وفات پیامبر بزرگ اسلام و روز شهادت امام حسن مجتبی (ع) است. سالی که گذشت به نام پیامبر اعظم نام گرفته بود. خیلی مراسم و برنامه به این مناسبت در ایران انجام شد؛ اما در سال گذشته بیش از همیشه امت پیامبر با عنوان شیعه و سنی در برابر یکدیگر قرار گرفتند و تعداد فراوانی از مسلمانان در آتش کینه درون مذهبی قربانی شدند. اگرچه سیاستمداران مشوقان این منش تلخ بودند ولی رهبران افراطی دینی در دو مذهب نقش عینی تری در رویاروئی امت پیامبر بزرگ اسلام با یکدیگر داشتند. متأسفانه مثل همیشه صدای اندیشه ورزان و دلسوزان واقعی در برابر صدای بلند خشونت طلبان شنیده نشد. حضرت محمد ابن عبدالله (ص) در سال ۵۷۱ میلادی در مکه به دنیا آمد و در بیست و پنج سالگی با خدیجه ازدواج کرد و در چهل سالگی به پیامبری مبعوث شد و در شصت و سه سالگی در مدینه به سوی رفیق اعلا پرکشید.

 

4مثل همیشه کاش!
متن سخنان دکتر مصدق در شورای امنیت 3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.